Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Afschaffing Vlaamse leurkaart en versoepeling ambulante handel en kermisactiviteiten

Nieuws - 09/11/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Vlaamse regering zet met een nieuw besluit in op de regelgeving rond ambulante handel en kermisactiviteiten. Het doel is om te actualiseren, de lokale autonomie te verhogen en beter in te spelen op nieuwe consumententrends op vlak van markten. Een van de meest belangrijke pijlers van de nieuwe wetgeving is de afschaffing van de zogenaamde leurkaart.
Anno 2023 zijn de markten en kermissen niet meer weg te denken uit de talloze activiteiten die Vlamingen inplannen tijdens de week-en weekenddagen. Voor deze ambulante activiteiten was het tot voor kort nodig om een machtiging te verkrijgen in de vorm van een leurkaart of kermiskaart.
Deze leurkaart wordt nu afgeschaft vanaf 1 april 2024. Daarmee is de eerste stap gezet voor vele marktkramers of foorreizigers om hun beroep administratief eenvoudiger uit te oefenen. Het nieuwe besluit bepaalt nieuwe voorwaarden die voldaan moeten worden om hetzij een ambulante activiteit hetzij een kermisactiviteit uit te oefenen.
Voor een ambulante activiteit (of een marktactiviteit) is het vereist dat de verkoper de volgende elementen aantoont:
de uitoefening wordt gedekt door verzekeringspolissen burgerlijke aansprakelijkheid en optioneel tegen brandrisico’s; en
wanneer er voeding wordt verkocht, moet er voldaan zijn aan de reglementaire voorwaarden voor de volksgezondheid.
Voor een kermisactiviteit moet de uitbater volgende elementen aantonen:
de uitbater is ingeschreven in de KBO en is gedekt door verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s;
de uitbater beschikt over een bewijs van identificatie met de kentekenplaat van de kermisattractie, of uitgebate vestiging als ze zich op eigen kracht voortbeweegt, of voertuig dat kermisattractie vervoert;
de kermisgastronomie en het personeel dat er werkt voldoen aan de reglementaire voorwaarden voor de volksgezondheid; en
er gelden specifieke voorwaarden voor een kermistoestel met voortbeweging van personen en een speeltoestel.
Verder zijn er in het nieuwe besluit ook aanpassingen die kaderen binnen de verdere decentralisatie en die aan de steden verhoogde autonomie geven. Lokale besturen krijgen namelijk nu de autonomie om volgende niet-commerciële verkoopacties zelf te regelen via hun reglement. Het gaat daarbij om de occasionele verkoop van producten of diensten:
met het oog op een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel;
met als doel de verdediging en promotie van de natuur, de dierenwereld, een ambacht of streekproducten;
die plaatsvindt bij een humanitaire catastrofe, een ramp of belangrijke schade.
Voor deze activiteiten is het niet vereist om te voldoen aan de Vlaamse regelgeving, maar mogen steden voortaan zelf bepalen hoe dit verloopt in de praktijk.
Inwerkingtreding: 1 april 2024

Bron:  22 SEPTEMBER 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2003 betreffende de controletaak van de erkende ondernemingsloketten ter gelegenheid van de inschrijving van handels- of ambachtsondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie en tot opheffing van het koninklijk besluit van 24 september 2006 houdende vaststelling van de vergoeding van de erkende ondernemingsloketten voor het beheer van de machtigingen van ambulante activiteiten en van de machtigingen van kermisactiviteiten,BS 31 oktober 2023, bl. 101082.