Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk: tenuitvoerlegging van het IAO-verdrag nr. 190

Nieuws - 03/11/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Op 16 april 2023 werd een wet houdende instemming met het Verdrag nr. 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk aangenomen. Dit Verdrag vermeldt met name de maatregelen die de Lidstaten moeten treffen om geweld en intimidatie op de werkplek te bestrijden.
Toepassingsgebied
Verdrag nr. 190 beschermt de werknemers en andere personen in de wereld van werk, ongeacht de sectoren waarin zij hun taken uitvoeren.
Het doel van het verdrag is het bevorderen van een algemeen klimaat van nultolerantie voor geweld en intimidatie tijdens, in verband met of als gevolg van het werk.
De Lidstaten moeten een inclusieve benadering hanteren die in het bijzonder bestaat uit het wettelijk verbieden van geweld en intimidatie, het vastleggen van sancties en het waarborgen van de toegang tot rechtsmiddelen en steun voor de slachtoffers.
Bescherming en preventie
De leden van het Verdrag moeten een wet goedkeuren die geweld en intimidatie in de wereld van werk verbiedt, ook indien dit gendergerelateerd is. Ze moeten ook passende maatregelen nemen in dat verband.
De Lidstaten moeten een wetgeving invoeren die de werkgevers verplicht om passende maatregelen te nemen die in verhouding staan tot hun mate van controle om geweld en intimidatie in de wereld van werk te voorkomen. Dit moet redelijk en praktisch haalbaar zijn voor de werkgevers.
Hiervoor moeten de werkgevers in het bijzonder:
de gevaren van geweld/intimidatie herkennen, de risico’s beoordelen en maatregelen treffen om deze gevaren en risico’s te beperken en te beheren;
de werknemers informatie en een opleiding verstrekken over de gevaren en risico’s van geweld/intimidatie en over de maatregelen voor preventie/bescherming in verband hiermee.
Rechtsmiddelen
De Lidstaten moeten de nodige maatregelen nemen om te zorgen voor gemakkelijke toegang tot passende en doeltreffende rechtsmiddelen.
Ze moeten ook mechanismen en procedures voor rapportage en geschillenbeslechting in gevallen van geweld en intimidatie ter beschikking stellen, zoals:
klachten- en onderzoeksprocedures;
rechtbanken en andere rechtscolleges;
maatregelen voor bescherming tegen represailles of vergeldingsacties tegen klagers, slachtoffers, getuigen en klokkenluiders;
maatregelen van juridische, sociale, medische en administratieve bijstand voor de klagers en slachtoffers.

Bron:  16 april - Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk, aangenomen te Genève op 21 juni 2019 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 108ste zitting,BS 30 oktober 2023, p. 100738.