Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Onmiddellijke inning op Vlaamse snelwegen: tot 3.500 euro bij ongeldig of vervalst keuringsbewijs

Nieuws - 17/10/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Vlaamse Regering stelt vanaf 1 januari 2024 paal en perk aan alle voertuigen die bewust niet naar de technische keuring gaan, maar toch blijven rondrijden op de Vlaamse snelwegen. Met een nieuw besluit krijgen de politieambtenaren namelijk voortaan de mogelijkheid om aan die chauffeurs een onmiddellijke inning voor te stellen die kan oplopen tot maximum 3.500 euro.
Er rijden in ons land ongeveer 7% voertuigen rond die bewust niet naar de technische keuring gaan. Zo stelt de Vlaamse Regering dat zij niet enkel een risico voor de verkeersveiligheid vormen, maar dat er op die manier ook geen controle is op de uitstoot. Een nieuw besluit voorziet in de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2024 over te gaan tot onmiddellijke bestraffing en dit in de vorm van hetzij een inning hetzij een consignatie.
Zowel de personeelsleden van de federale en de lokale politie als ook de weginspecteurs krijgen er een nieuwe verantwoordelijkheid bij. Zij mogen voortaan een voorstel van onmiddellijke inning geven aan wagens die zich op de openbare weg begeven zonder een geldig keuringsbewijs.
Voor die voertuigen die vallen onder de categorieën M2, N2, M3, N3, O3, O4, T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b en T4.3b kunnen volgende inbreuken leiden tot volgende boetes:
De bestuurder kan geen geldig keuringsbewijs voorleggen waaruit blijkt dat het voertuig de verplichte technische controle heeft ondergaan: 1.000,00 euro
De bestuurder kan geen geldig keuringsbewijs voorleggen, maar het bestaan van het keuringsbewijs wordt onmiddellijk aangetoond: 75,00 euro
Het voorgelegde keuringsbewijs is vals, is vervalst of vernietigd, of de gegevens ervan zijn vervalst of vernietigd: 2.500,00 euro
Valt een voertuig niet onder één van de eerder vermelde categorieën, dan worden de boetes voor dezelfde inbreuken verlaagd naar respectievelijk 116,00 euro, 25,00 euro en 2.500,00 euro.
Het tarief van de onmiddellijk inning is gelijk aan de optelsom van de bedragen per vastgestelde inbreuk. Het besluit voorziet ook in een maximumplafond van 3.500 euro bij dezelfde controle ten laste van dezelfde overtreder. Overstijgt men dit bedrag, dan is een onmiddellijke inning uitgesloten.
Als bepaalde chauffeurs geen woonplaats of vaste verblijfplaats hebben in België, dan kunnen de verbalisanten vragen een bepaald bedrag in consignatie te geven.
De onmiddellijke inning of consignatie gebeurt met een betaalterminal. Indien het niet mogelijk is onmiddellijk te betalen, wordt een voorstel tot onmiddellijke inning opgestuurd binnen de veertien dagen. De som moet vervolgens betaald worden binnen de 10 dagen.
Bij betaling van de som wordt dit in een proces-verbaal vermeld en opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.
Tot slot bepaalt het besluit dat er ook gebruik mag gemaakt worden van beeldopnames om de inbreuken correct vast te stellen.
Inwerkingtreding: 1 januari 2024.

Bron:  14 JULI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen,BS 16 oktober 2023, bl. 92964.