Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Vrijstelling van (her)inschrijving voor gehuurd goederenvoertuig uit buitenland voortaan hernieuwbaar

Nieuws - 12/10/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 16 oktober 2023 gelden versoepelde regels voor transportfirma’s die een voertuig willen huren in een ander EU-land om het hier te gebruiken. Het voertuig (her)inschrijven in België is dan niet meer verplicht. De regering introduceert een algemene vrijstelling. Op dit moment geldt een eenmalige vrijstelling voor een periode van maximaal 6 maanden.
De vereenvoudiging komt er door omzetting van Europese richtlijn 2022/738. Die bevat – als bijkomende onderdeel van het Europese Mobility Package - een reeks maatregelen om het gebruik van gehuurde voertuigen zonder chauffeur voor goederenvervoer te liberaliseren. Europa wil dat er meer aanbod en concurrentie ontstaat zodat verhuur- en vervoerbedrijven beter kunnen inspelen op korte termijnbehoeften.
(Her)inschrijving in België niet verplicht
Belgische ondernemingen die een voertuig (aanhangwagen, oplegger of samenstel) huren bij een verhuurbedrijf dat gevestigd is in een andere lidstaat van de EU of de EER om het hier te gebruiken voor goederenvervoer zijn niet langer verplicht om dat voertuig in België in te schrijven. Tenminste als het betrokken voertuig is ingeschreven in het buitenland of daar in het verkeer is gebracht volgens de wetgeving die er van toepassing is.
De inschrijvingsvrijstelling is beperkt tot maximaal 6 maanden per kalenderjaar, maar kan elk kalenderjaar hernieuwd worden. En die hernieuwing is nieuw. België voorziet op dit moment immers al in een vrijstelling. Zij het eenmalig voor een maximale periode van 6 maanden.
Controle
Om te kunnen nagaan of de maximale duur van 6 maanden per jaar wordt gerespecteerd moeten steeds de nodige bewijsdocumenten aanwezig zijn in het voertuig (en zo nodig op papier of digitaal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid). Het gaat om:
de huurovereenkomst (of een voor eensluidend gewaarmerkt uittreksel daaruit) met onder meer de naam van de verhuurder, de naam van de huurder, de datum en de duur van de overeenkomst en de identificatie van het voertuig;
indien de huurder niet zelf de bestuurder is:
-
voor de loontrekkenden: ofwel de arbeidsovereenkomst van de bestuurder, of een voor eensluidend gewaarmerkt uittreksel daaruit, met onder meer de naam van de werkgever, de naam van de werknemer, de datum en de duur van de arbeidsovereenkomst, ofwel een recent loonstrookje, ofwel een uittreksel uit de "Dimona"-databank inzake de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling;
-
voor de zelfstandige bedrijfsleiders: ofwel het bewijs van hun aansluiting bij een sociale verzekeringskas, ofwel een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen of een uittreksel uit de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waaruit de bekendmaking van hun mandaat blijkt, ofwel een uittreksel uit het eRegister van wegvervoersondernemingen waaruit hun registratie als vervoersmanager blijkt;
-
voor de zelfstandige helpers: het bewijs van hun aansluiting bij een sociale verzekeringskas.
In werking: 16 oktober 2023 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  30 AUGUSTUS 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen,BS 6 oktober 2023, bl. 84036.

Extra informatie:
- Geraakte artikels
KB inschrijving voertuigen, art. 3.