Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Online databank voor vonnissen en arresten: werking beheerscomité op punt

Nieuws - 10/10/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Sinds 30 september 2023 worden nieuw uitgesproken vonnissen en arresten integraal gepubliceerd in de gloednieuwe onlinedatabank: ‘het Centraal Register voor de beslissingen van de rechterlijke orde’. Dat register is toegankelijk voor magistraten. Advocaten, beklaagden, experts en burgerlijke partijen hebben inzage in de beslissingen met betrekking tot hun specifieke dossiers. Vanaf 31 december 2023 zal het register in een aangepaste versie toegankelijk zijn voor het publiek. De federale regering zet nog een aantal zaken op punt m.b.t. het beheerscomité van het register.
De meeste werkingsprincipes van het beheerscomité zijn al vastgelegd in het Gerechtelijk Wetboek via de wet van 16 oktober 2022 tot oprichting van het Centraal register.
Het gewijzigde artikel 782 stelt dat een 15-koppig beheerscomité wordt opgericht bij de FOD Justitie. Daarin onder meer vertegenwoordigers van het College van de hoven en rechtbanken, het Hof van Cassatie, de FOD Justitie en de Orde van Vlaamse Balies.
Belangrijkste taak van het comité: de inrichting en het beheer van het register. De comitéleden houden daarbij toezicht op de algemene werking en naleving van de doelen van het register, de verwerkingen van gegevens, de instroom van de beslissingen van de rechterlijke orde en de technische infrastructuur. Jaarlijks bezorgen ze de minister van Justitie een (openbaar) werkingsverslag.
De regering komt nu met een aantal aanvullende elementen:
de zetel van het comité is gevestigd bij de FOD Justitie (Waterloolaan 115, Brussel);
het comité vergadert minstens 2 keer per jaar;
voor elk lid zal een plaatsvervanger worden aangeduid;
de leden worden aangewezen voor onbepaalde duur. De (onder)voorzitter wordt aangewezen voor 3 jaar (mandaat is hernieuwbaar);
het beheerscomité kan deskundigen raadplegen die geen lid zijn en hen uitnodigen om deel te nemen aan zijn vergaderingen
het beheerscomité kan beslissen om een bureau op te richten dat instaat voor het dagelijks beheer van het Centraal register en voor de voorbereiding van de vergaderingen van het beheerscomité.
In werking: 30 september 2023.

Bron:  28 SEPTEMBER 2023. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling en de werking van het beheerscomité van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde,BS 6 oktober 2023, bl. 83931.