Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaamse rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens bij casusoverleg op basis van artikel 458ter Strafwetboek

Nieuws - 14/08/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Vlaamse decreetgever creëert een rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door organisaties die onder de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen wanneer ze deelnemen aan een casusoverleg op basis van artikel 458ter van het Strafwetboek. Artikel 458ter Sw. bevat een wettelijke basis voor gestructureerde overlegsituaties tussen hulpverleners, politie en justitie. Bijvoorbeeld m.b.t. de aanpak van intrafamiliaal geweld en kindermishandeling of ter voorkoming van terroristische misdrijven of misdrijven in het kader van een criminele organisatie. Meer concreet voorziet het artikel in de mogelijkheid tot het doorbreken van het beroepsgeheim en informatie-uitwisseling op een casusoverleg.
Verwerken van persoonsgegevens
Maar artikel 458ter Sw. bevat alleen het regelgevend kader m.b.t. het casusoverleg voor het doorbreken van het beroepsgeheim. Als het echter gaat om uitwisseling van persoonsgegevens, moet ook rekening worden gehouden met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Daarom zorgt de Vlaamse decreetgever nu voor een afdoende rechtsgrond voor de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens op een casusoverleg door organisatie die onder de bevoegdheden van de Vlaamse gemeenschap of het Vlaamse gewest vallen. Denk aan de justitiehuizen, de lokale besturen, het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht en de centra voor leerlingenbegeleiding.
Niet voor politie of OM
Het decreet heeft geen betrekking op politiediensten, openbaar ministerie, het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) en andere federale diensten, aangezien deze niet onder de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest vallen. Voor hun deelname aan casusoverleg en de rechtsgrond om persoonsgegevens te mogen verwerken, kan enkel de federale overheid een regeling voorzien.
Verwerkingsvoorwaarden
De organisaties die onder de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen, kunnen in het kader van een multidisciplinaire samenwerking persoonsgegevens verwerken als volgende voorwaarden vervuld zijn:
de verwerking van die persoonsgegevens past in hun deelname aan een casusoverleg;
de verwerking is noodzakelijk om een van de volgende doelstellingen van het casusoverleg te realiseren:
-
de fysieke en psychische integriteit van de betrokken persoon of van derden beschermen;
-
de misdrijven, vermeld in boek 2, titel Iter, van het Strafwetboek, of de misdrijven die zijn gepleegd in het raam van een criminele organisatie als vermeld in artikel 324bis van het Strafwetboek, voorkomen;
de organisatie wordt door een bepaalde expertise of door haar kennis van de betrokken persoon geacht een noodzakelijke bijdrage te kunnen leveren aan een geïndividualiseerde casusgerichte opvolging.
De organisaties verwerken de persoonsgegevens conform de algemene verordening gegevensbescherming.
In werking: 18 augustus 2023.

Bron:  30 JUNI 2023. - Decreet over de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van een multidisciplinaire samenwerking bij deelname aan een casusoverleg op basis van artikel 458ter van het Strafwetboek,BS 8 augustus 2023, bl. 65991.

Extra informatie: Art. 458ter Sw.