Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Nieuw toelatingskader voor wapenbeurzen

Nieuws - 10/08/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Voor toelatingsaanvragen voor wapenbeurzen (en de beoordeling ervan door de Federale Wapendienst) gelden voortaan de regels en voorwaarden van het ‘WapenbeursKB van 13 mei 2023’. De richtlijnen gegeven door de minister van Justitie zijn dus niet langer van toepassing. Vooraleer de Federale Wapendienst een beslissing neemt, moet die advies vragen aan de lokale politie van de verblijfplaats van elke persoon die verantwoordelijk is voor de organisatie van de beurs of van elke bestuurder van de organiserende rechtspersoon én aan de lokale politie van de plaats waar de beurs zal doorgaan.
Regels voor wapenbeurzen
In principe mogen vuurwapens enkel worden verkocht op ‘de vaste vestigingsplaats van een erkend wapenhandelaar’. Maar ‘vrij verkrijgbare wapens’ mogen ook verkocht worden op wapenbeurzen mits toelating van de minister van Justitie. Dat staat al heel wat jaren zo in de Wapenwet. De manier waarop die toelating moet worden gevraagd of welke criteria er gelden, staat echter niet in de wet. Tot nog toe waren deze zaken vastgelegd in de ‘Ministeriele omzendbrief over de toepassing van de wapenwetgeving van 25 oktober 2011’.
Bij de hervorming van de Wapenwet in 2018 besliste de wetgever om die bevoegdheid weg te trekken van de minister en de regels bij KB te bepalen. Sinds 2018 is dus de Koning gemachtigd om de procedure en voorwaarden vast te leggen op basis waarvan de minister wapenbeurzen kan toelaten. Dat besluit is op 7 augustus 2023 in het Belgisch Staatsblad verschenen.
Heel veel nieuws brengt dat KB niet. De meeste regels blijven ongewijzigd bestaan.
Aanvraag bij Federale Wapendienst
Dit betekent dat organisatoren van beurzen hun toelating nog steeds moeten aanvragen bij de Federale Wapendienst. Ze doen dat via aangetekend schrijven of per elektronische zending ten laatste 3 maanden voordat de beurs plaatsvindt.
De aanvraag bevat naast de identificatie- en contactgegevens van de aanvrager en de nodige details over de beurs zelf (plaats, datum, duur), ook een huishoudelijk regelement voor de beurs (met o.a. een lijst van standhouders), de aard van de wapens die op de beurs te koop zullen zijn, een brandpreventieplan en de gegevens van de contactpersoon bij de lokale politie van de plaats waar de beurs zal doorgaan. Het huishoudelijk reglement moet door elke standhouder ondertekend zijn.
Beoordeling
Vooraleer de Federale Wapendienst een beslissing neemt, moet die advies vragen aan de lokale politie van de verblijfplaats van elke persoon die verantwoordelijk is voor de organisatie van de beurs of van elke bestuurder van de organiserende rechtspersoon én aan de lokale politie van de plaats waar de beurs zal doorgaan.
Indien het advies van de lokale politie voorwaarden of aanbevelingen bevat op het gebied van veiligheid en controle, kan de Federale Wapendienst de organisator verzoeken om zijn huishoudelijk reglement aan te passen of om bepaalde voorwaarden na te leven.
Toegelaten vuurwapens
De Wapenwet bepaalt al dat alleen vrij verkrijgbare vuurwapens op beurzen mogen worden verkocht. Het besluit concretiseert die regel nog wat. Zo
is het tentoonstellen van vergunningsplichtige wapens op de beurs bijvoorbeeld verboden;
is de aanwezigheid en de verkoop van patroonhulzen en projectielen alleen toegelaten indien onmiddellijk en visueel kan worden vastgesteld dat ze leeg en onbruikbaar zijn gemaakt;
mogen vuurwapens die ontworpen zijn voor het geven van alarm of signalen, reddingsactiviteiten, slachten van dieren of visserij met harpoenen, of bestemd zijn voor industriële of technische doeleinden niet te koop worden aangeboden.
Standhouders
Niet iedereen mag als standhouder aantreden op de beurs. Het besluit geeft aan welke personen op de beurs wapens mogen tentoonstellen of te koop aanbieden. Het gaat uitsluitend om
Conform de Wapenwet erkende wapenhandelaars die uitzonderlijk de op de beurs toegelaten wapens mogen verhandelen buiten hun vaste vestigingsplaats. Tijdens de beurs moeten zij een kopie van het getuigschrift van erkenning kunnen voorleggen;
de wapenhandelaars die over een buitenlandse erkenning beschikken (zij dienen een kopie van hun erkenning voor te leggen en een vertaling in de taal van de plaats van de beurs;
particulieren, met inbegrip van erkende verzamelaars, die uitsluitend occasioneel wapens verkopen, zonder commercieel doel of binnen het normaal beheer van hun patrimonium.
Toelating
De toelating tot organisatie van een beurs is geldig voor één beurs of is geldig voor meerdere beurzen die binnen één kalenderjaar zullen plaatsvinden.
In werking: 17 augustus 2023.

Bron:  13 MEI 2023. - Koninklijk besluit betreffende de wapenbeurzen,BS 7 augustus 2023, bl. 65729.