Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

NAVAP voor politie verdwijnt: uitdoofscenario van 10 jaar

Nieuws - 27/07/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De NAVAP-regeling voor de politie wordt stopgezet. Bedoeling is dat het ‘stelsel voor non-activiteit voorafgaand aan de pensionering’ definitief verdwijnt tegen 1 januari 2033. De federale regering heeft hierbij gekozen om het systeem langzaam te laten uitdoven over een periode van 10 jaar. De leeftijdsgrens om toegang te krijgen tot de regeling wordt stelselmatig opgetrokken en gelijktijdig wordt de opnameduur verminderd.
NAVAP
De NAVAP-regeling werd in het leven geroepen naar aanleiding van het Pensioenarrest van het Grondwettelijk Hof in juli 2014. Met dat arrest maakte het Hof een einde aan de gunstige pensioenregels voor de politie. Heel wat personeelsleden moeten daardoor langer werken, tot hun 62e. Als compensatie introduceerde de federale regering via een KB van 9 november 2015 een eindeloopbaanregeling waardoor de leden van het operationeel kader die minstens 58 jaar zijn een aangepaste job kunnen vragen. En ze creëerde een tijdelijk ‘systeem van non-activiteit’ voor operationelen die voor de uitspraak van het Hof genoten van een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar. Zij kunnen gedurende 4 jaar voor hun vervroegd pensioen stoppen met werken.
Stopzetting
De federale regering heeft nu beslist het systeem definitief stop te zetten. In het kader van het eindeloopbaanbeleid werden inmiddels een reeks maatregelen genomen of in het vooruitzicht gesteld die moeten toelaten dat operationelen langer aan het werk kunnen blijven. Er is daardoor minder behoefte om terug te vallen op het NAVAP-stelsel.
Het eindeloopbaanbeleid focust op de responsabilisering van de organisatie om tijdig voldoende aangepaste functies te voorzien, een verduidelijking en uitbreiding van de statutaire mogelijkheden die langer werken faciliteren en een verhoogde inzet op telewerk.
Uitdoofscenario
De NAVAP-regeling wordt niet meteen stopgezet, maar zal geleidelijk uitdoven over een periode van 10 jaar. De regering voorziet een scenario waarbij de leeftijd om toe te treden de komende jaren stelselmatig verhoogt en de opnameduur gelijktijdig vermindert. Ze stelt daarbij uitdrukkelijk dat het recht op NAVAP niet meer kan worden toegekend aan de personeelsleden die uiterlijk op 30 december 2030 niet voldoen aan de progressief verstrengde voorwaarden van het stelsel. Vanaf 1 januari 2033 kan daardoor niemand zich nog binnen het stelsel bevinden.
Het uitdoofscenario wordt verwerkt in het RPPol (art. XII.XIII.1).
Het personeelslid van het operationeel kader dat een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genoot vóór 10 juli 2014 heeft recht op een non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor zover het uiterlijk op 31 december 2030 ook aan de volgende voorwaarden voldoet:
de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt, verhoogd naar ten minste:
-
58 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2023;
-
59 jaar vanaf 1 oktober 2025;
-
59 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2027;
-
60 jaar vanaf 1 januari 2030;
bij de aanvang van de non-activiteit, ten minste 20 aanneembare dienstjaren in de openbare sector tellen voor de opening van het recht op pensioen, met uitsluiting van de bonificaties voor studies en van andere periodes die voor de vaststelling van de wedde in aanmerking worden genomen;
op het einde van de non-activiteit voldoen aan de voorwaarden om aanspraak te maken op vervroegd pensioen (artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering van de pensioenregelingen) waarbij de non-activiteit een maximale duur heeft van 4 jaar, verminderd naar
-
3 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2023;
-
3 jaar vanaf 1 oktober 2025;
-
2 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2027;
-
2 jaar vanaf 1 januari 2030.
Let op: officieren die vóór 10 juli 2014 een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 58 jaar hadden, moeten, op het ogenblik van het aanvatten van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering de leeftijd hebben van ten minste 60 jaar, verhoogd naar ten minste:
60 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2023;
61 jaar vanaf 1 oktober 2025;
61 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2027;
62 jaar vanaf 1 januari 2030.
In werking: 1 oktober 2023. Deel XII.bis van het RPPol treedt buiten werking op 31 december 2032.