Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

RPPol sociale promotie: inspecteur van politie kan voortaan sneller opklimmen naar middenkader

Nieuws - 22/07/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 19 juli 2023 kan een inspecteur van politie deelnemen aan de selectieproeven voor het middenkader wanneer hij 3 jaar kaderanciënniteit heeft in het basiskader. Voordien was hiervoor 6 jaar kaderanciënniteit vereist.
Een gelijkaardige wijziging is er voor hoofdinspecteurs die willen deelnemen aan de selectieproeven voor het officierskader. Zij moeten over 3 jaar kaderanciënniteit in het middenkader beschikken. De federale regering wijzigt in die zin artikel VII.II.10 van het RPPol. De bepaling in het KB van 20 november 2001 die stelt dat hoofdinspecteurs van politie 4 jaar kaderanciënniteit moeten voorleggen om te kunnen deelnemen aan de kaderproef wordt geschrapt. Herinner dat de kaderproef een ‘schriftelijke of geïnformatiseerde maturiteitsproef’ vormt die ertoe strekt de intellectuele en professionele kennis van de kandidaat die niet voldoet aan de diplomavereiste voor de toetreding tot het officierskader, te beoordelen met het oog op een eventuele latere toetreding tot dit kader.
In het RPPol versoepelt de regering ook de vereiste niveauanciënniteit voor personeelsleden van niveau C die willen opklimmen. Personeelsleden van niveau C worden voortaan toegelaten tot de selectie voor het overgangsbrevet naar niveau B als ze ten minste 3 jaar niveauanciënniteit hebben in niveau C. Tot nog toe was hier nog 4 jaar anciënniteit voor nodig.
De personeelsleden van niveau C kunnen voortaan ook sneller deelnemen aan de selectieproef voor een overgangsbrevet naar niveau A. Voortaan volstaat 3 jaar niveauanciënniteit in niveau C in plaats van 4 jaar.
In werking: 19 juli 2023 (de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad).