Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Omzendbrief GPI67bis: geüpdatete praktische regels voor toekenning eervolle onderscheidingen politiepersoneel

Nieuws - 12/05/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De praktische regels voor de toekenning van eervolle onderscheidingen aan statutaire personeelsleden van de lokale politiezones, de federale politie, de Algemene Inspectie van de federale en van de lokale politie (AIG) en het Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (SSGPI) zijn weer up to date. Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, heeft de bestaande Omzendbrief GPI67 vervangen door een nieuwe versie GPI67bis.
Niet meer conform
Dat was nodig na de aanpassingen van begin dit jaar aan het ‘'Reglement betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de geïntegreerde politiediensten'. Met het KB van 27 november 2022 werd het reglement in overeenstemming gebracht met het hervormde statuut van het Calog-personeel dat sinds 1 januari 2007 van toepassing is.
In navolging daarvan krijgt nu ook de omzendbrief met de praktische regels voor de toekenning van eervolle onderscheidingen aan statutairen bij de politiediensten, de AI en het SSGPI dezelfde noodzakelijke update. Omzendbrief GPI67bis vervangt de vorige versie. De bepalingen zijn retroactief van toepassing vanaf 1 januari 2007 (de dag waarop de nieuwe statutaire regels voor Calog’s in werking zijn getreden). Voor de periode van 8 april 2001 en 31 december 2006 is Omzendbrief GPI67 van toepassing.
Voor statutairen
Omzendbrief GPI67bis is van toepassing op het statutaire personeel, ongeacht of het gaat om een personeelslid van het operationeel kader of van het administratief en logistiek kader.
Toekenningsprincipes
De toekenningsprincipes zijn wel grotendeels dezelfde gebleven. Voor een goed begrip zetten we enkele zaken nog eens op een rij:
de dienst Kanselarij van de federale politie is (en blijft) belast met het toekennen van de eervolle onderscheidingen en het beheer van de betrokken dossiers;
er zijn nog steeds 3 categorieën eervolle onderscheidingen:
-
de eervolle onderscheidingen van de Belgische Nationale Orden;
-
de Belgische eervolle onderscheidingen andere dan die van de Nationale Orden;
-
de buitenlandse eervolle onderscheidingen.
De minimumleeftijd voor toelating tot de Nationale Orden blijft 40 jaar. Een tussentijd van 10 jaar tussen 2 toekenningen in de Nationale Orden voor dezelfde persoon blijft vereist, tenzij het onderscheidingen betreft die voor oorlogshandelingen werden toegekend
de datums voor de jaarlijkse promoties zijn nog steeds 8 april (verjaardag van Koning Albert I) en 15 november (Koningsfeest).
Onderzoek loopbaan
De loopbaan van ieder statutair personeelslid van de geïntegreerde politie zal moeten worden onderzocht en om de periodes van de loopbaan te bepalen waarmee daadwerkelijk rekening moet worden gehouden voor de toekenning van de eervolle onderscheidingen. Zo worden bepaalde verlofperioden niet in aanmerking genomen (vb. het verlof voorafgaand aan een pensioen) en spelen onder meer de tuchtsituatie, de gerechtelijke situatie en vroegere diensten een rol.