Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Brussels gewest start vanaf juni met bestuurlijke transacties voor kleinere milieumisdrijven en inbreuken op Dierenwelzijnswet

Nieuws - 04/05/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 juni 2023 kunnen kleinere milieumisdrijven en bepaalde inbreuken op de Dierenwelszijnswet met een ‘bestuurlijke transactie’ worden bestraft. Een alternatief voor het huidige strafrechterlijke parcours en de administratieve geldboete.
Kleinere misdrijven sneller en efficiënter bestraffen
Het nieuwe bestraffingssysteem moet zorgen voor een snellere en efficiëntere bestraffing. Momenteel kunnen milieumisdrijven op basis van het Brussels Wetboek van Inspectie alleen strafrechtelijk worden vervolgd, of met een alternatieve administratieve geldboete worden bestraft. Hetzelfde geldt voor misdrijven tegen de Dierenwelzijnswet. Maar beide procedures duren lang. Volgens de Brusselse wetgever té lang voor kleinere misdrijven. Eind 2022 creëerde hij daarom een wettelijke basis voor een nieuwe bestraffingsmogelijkheid, de ‘bestuurlijke transactie’.
Dit nieuwe systeem geeft de met het toezicht belaste personeelsleden’ – dat zijn de inspecteurs van Leefmilieu Brussel, van het GAN, van het Brussels ministerie, de gemeentelijke milieu-inspecteurs en de boswachters – de mogelijkheid om een om de vermoedelijke dader van het misdrijf een bestuurlijke transactie voor te stellen bij bepaalde misdrijven. Afhankelijk van de ernst van het misdrijf variëren de bedragen van de transactie van 50 tot 2.500 euro. Wie het transactievoorstel (tijdig) betaalt, kan niet meer strafrechtelijk worden vervolgd. Ook een administratieve geldboete is niet meer mogelijk.
Welke misdrijven?
Het Brussels Wetboek bevat evenwel alleen de basisprincipes. Een regeringsbesluit was nodig om de regeling verder aan te vullen. Dat is op 3 mei in het Belgisch Staatsblad verschenen.
Het besluit bevat de lijst met misdrijven die voor een bestuurlijke sanctie in aanmerking komen én de precieze transactiebedragen die kunnen worden voorgesteld. De lijst voorziet een transactiemogelijkheid voor bepaalde misdrijven voorzien in
Aan wie bijvoorbeeld met zijn auto in de Brusselse bossen rijdt op plaatsen waar dat niet mag, kan een bestuurlijke transactie van 50 euro worden voorgesteld. Een transactievoorstel van 150 euro is mogelijk voor wie reclamedrukwerk in een brievenbus steekt wanneer er op de bus duidelijk aangegeven is dat dit type drukwerk niet gewenst is. Maar voor bepaalde inbreuken, liggen de bedragen veel hoger. Zo is bijvoorbeeld een voorstel van 1.000 euro voorzien voor wie zich in het kader van de Brusselse Bodemordonnantie niet houdt aan de verplicht de nodige nood- of follow-upmaatregelen te nemen.
In geval van een samenloop van meerdere misdrijven kunnen verschillende bedragen worden samengeteld zolang het totaal niet meer dan 2.500 euro bedraagt.
Geen contante betalingen
De bestuurlijke transactie wordt onmiddellijk geïnd of binnen een termijn van 14 dagen vanaf de kennisgeving van het proces-verbaal dat het misdrijf vaststelt.
Maar overtreders kunnen niet cash betalen. Wie de transactie meteen wil vereffenen, kan dat alleen met een bank- of kredietkaart op een mobiele betaalterminal. Wie later wil betalen, kan dat via overschrijving (binnen de 14 dagen) of via een online-betaling met een bank- of kredietkaart. De Brusselse minister van Leefmilieu zal de uitvoeringsdatum en de praktische modaliteiten van deze onlinebetalingen nog verder detailleren in een ministerieel besluit.
In werking: 1 juni 2023 (zowel het regeringsbesluit van 20 april 2023 als de overeenstemmende artikels 2 en 4 t.e.m. 9 van de Ordonnantie van 15 december 2022 tot wijziging van het Brussels Wetboek Inspectie).