Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Politie kan taxisector niet beboeten: Raad van State vernietigt Vlaamse uitvoeringsregels

Nieuws - 29/04/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Op 30 maart 2023 heeft de Raad van State het ‘Vlaams besluit betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer van 8 november 2019’ vernietigd. Reden is een schending van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (Verordening 2016/679). Daardoor kan de politie met onmiddellijke ingang geen boetes meer opleggen voor inbreuken op die verordening.
Op basis van artikel 36, lid 4 van de AVG was de Vlaamse regering verplicht om bij de opmaak van het besluit de (federale) Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen. Maar dat is niet gebeurd. De Raad van State heeft het besluit dus vernietigd ‘omdat er niet voldaan is aan een essentiële vormvereiste’.
Dit betekent dat er op dit moment geen uitvoeringsbepalingen meer bestaan voor het opleggen van een onmiddellijke inning voor ‘inbreuken op de Vlaamse regelgeving voor individueel bezoldigd personenvervoer’. Het Vlaams boetebesluit van 2019 maakte dat mogelijk sinds 1 januari 2020.
De tekst bevat onder meer een lijst van overtredingen die in aanmerking komen voor een onmiddellijke inning mét voor iedere overtreding de te innen som. Voor de zwaarste inbreuken, zoals het niet kunnen voorleggen van een bestuurderspas of het voorleggen van een vervalst exemplaar, kan de politie een onmiddellijke inning van 500 euro voorstellen. Voor de minst zware inbreuken is dat 200 euro. Bijvoorbeeld: wanneer de vergunningskaart onvoldoende zichtbaar in het voertuig is geplaatst. Ook bij een inbreuk op het rookverbod in een voertuig, is een onmiddellijke inning van 100 euro mogelijk.
Tot nu in elk geval. Want zonder de nodige uitvoeringsbepalingen, is toepassing niet mogelijk.
De Raad van State geeft in haar arrest wel nog mee dat ‘de nietigverklaring zich niet uitstrekt tot de individuele handelingen die op grond van het boetebesluit werden gesteld. Reeds toegekende vergunningen kunnen enkel in dit lot delen indien ze regelmatig – dat betekent alvast: tijdig – binnen het vernietigingsbereik van de Raad van State zijn gebracht’.

Bron:  RvS 30 maart 2023, nr. 256.717.