Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Statuut politie: stageregels voor personeel basiskader gewijzigd

Nieuws - 24/04/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 mei 2023 gelden een aantal nieuwigheden binnen de stage voor de personeelsleden van het basiskader bij de politiediensten. Voornamelijk m.b.t. de begeleiding van de stagiairs (zowel operationelen als Calog’s). De aanpassingen zijn hoofdzakelijk doorgevoerd uit praktische overwegingen. Zowel het RPPol als het UBPol zijn aangepast.
Het RPPol stelt voortaan dat stagiairs die langer dan 4 maanden gedetacheerd zijn naar een ander korps of een andere dienst, begeleid worden door (één of meerdere) politieambtenaren van het korps of de dienst waarnaar ze gedetacheerd zijn.
Normaal gezien wordt elke stagiair begeleid door (één of meerdere) politieambtenaren van zijn eigen korps (lokale politie) of van het commissariaat-generaal of de algemene directie waarvan ze afhangen (federale politie). Maar dat is bij langdurige detachering niet praktisch. De regel wordt daarom bijgestuurd. En dat zowel voor stagiairs binnen het operationeel kader (art. V.II.6bis RPPol) als binnen het administratief en logistiek kader (art. V.III.15). Voor die laatste groep is er nog een bijkomende aanpassing. De regering voegt toe dat de mentor (stagebegeleider) minstens dezelfde graad of een gelijkwaardige graad moet hebben als de stagiair. Voor operationelen geeft het RPPol al langer aan dat een mentor minstens dezelfde graad moet hebben als de stagiair.
In het UBPol zijn de geschiktheidscriteria gewijzigd om tot stageleider en mentor te kunnen worden aangewezen. Zo wordt van officieren, hoofdinspecteurs en personeelsleden van niveau A niet langer geëist om minstens 1 jaar ervaring te hebben in het betrokken lokale politiekorps of de betrokken algemene directie van de federale politie om als stageleider te kunnen worden aangewezen.
Ook voor personeelsleden die als mentor willen worden aangewezen wijzigt er wat. De vereiste om minstens 2 jaar ervaring te hebben binnen het betrokken lokale politiekorps of de betrokken algemene directie van de federale politie verdwijnt. Daarnaast wordt de vereiste Personeelsleden die als mentor (stagebegeleider) willen worden aangewezen moeten nog steeds een graadanciënniteit bezitten van ten minste 4 jaar. Maar voortaan is het UBPol daarover iets specifieker. Het moet gaat om minstens 4 jaar graadanciënniteit
in de huidige graad die minstens overeenstemt met de graad van de stagiair;
in een lagere graad dan zijn huidige graad die minstens overeenstemt met de graad van de stagiair;
bestaande uit de som van de anciënniteit in de huidige graad en de anciënniteit in een lagere graad die minstens overeenstemt met de graad van de stagiair.
Vanaf 1 mei zullen stageleiders en mentoren die langdurig afwezig zijn ook vaker worden vervangen.

Extra informatie:
RPPol
UBPOL