Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Uitvoering van 4 procedures voor beheer van de verkeersveiligheid van de Brusselse weginfrastructuur

Nieuws - 13/04/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Om te voldoen aan het Europese recht heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 17 maart 2023 een ordonnantie aangenomen. Deze ordonnantie voert 4 procedures uit om de veiligheid van de Brusselse wegeninfrastructuur te verbeteren.
Omzetting van Richtlijn 2008/96
De ordonnantie van 17 maart 2023 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur zet de Europese richtlijn 2008/96/EG gedeeltelijk om.
Deze richtlijn werd onlangs gewijzigd door de Europese richtlijn 2019/1936.
Weginfrastructuur van de wegennetten:
De ordonnantie van 17 maart 2023 is van toepassing op de volgende weginfrastructuur:
de wegen van het trans-Europees wegennet, de autosnelwegen en de andere hoofdwegen, inclusief de weggedeelten die over bruggen en door tunnels lopen;
de op- en afritten van de parkeerterreinen die langs het weginfrastructuurnet liggen dat onder deze ordonnantie valt;
de weginfrastructuur die zich buiten stedelijke gebieden bevindt, geen toegangen naar aanliggende percelen omvat en met financiering van de Europese Unie worden gerealiseerd.
 
De ordonnantie is van toepassing op deze weginfrastructuur in de ontwerpfase, de aanlegfase en de gebruiksfase.
De ordonnantie is niet van toepassing op wegtunnels (ordonnantie van 10 juli 2008).
Vaststelling en uitvoering van 4 procedures
De ordonnantie stelt 4 procedures vast en voert ze uit:
1)
een procedure voor beoordeling van de effecten op de verkeersveiligheid van infrastructuurprojecten;
2)
een procedure voor verkeersveiligheidsaudits van infrastructuurprojecten;
3)
een procedure voor veiligheidsbeoordelingen van het volledige wegennet;
4)
een procedure voor verkeersveiligheidsinspecties.
Beoordeling van de effecten op de verkeersveiligheid van infrastructuurprojecten
Deze beoordeling wordt uitgevoerd:
door een door de regering aangewezen organisatie;
in de planningsfase van elk infrastructuurproject;
op basis van de in artikel 7, §1 vermelde indicatieve criteria.
Verkeersveiligheidsaudits van infrastructuurprojecten
Verkeersveiligheidsaudits worden uitgevoerd:
door auditoren die door de regering zijn aangesteld, die een specifieke opleiding hebben gevolgd en een houder zijn van een bekwaamheidscertificaat;
voor alle infrastructuurprojecten in de fasen van het voorontwerp, het gedetailleerde ontwerp, vóór de ingebruikneming en bij het eerste gebruik;
op basis van de Europese Commissie geformuleerde richtsnoeren en op basis van de in artikel 10, § 1 vermelde indicatieve criteria.
Veiligheidsbeoordeling van het volledige wegennet
Deze beoordeling wordt uitgevoerd:
door een door de regering aangewezen organisatie;
vanaf 2024 en ten minste om de 5 jaar;
op basis van de Europese Commissie geformuleerde richtsnoeren, op basis van de methodologie voor systematische verkeersveiligheidsbeoordelingen en op basis van de in artikel 11, § 3 vermelde indicatieve criteria.
Deze beoordeling analyseert het ongevalsrisico en de ernst ervan door:
een visueel onderzoek;
een analyse van de gedeelten van het wegennet die meer dan 3 jaar in gebruik zijn en waarop zich meerdere ongevallen hebben voorgedaan.
Na deze beoordeling voeren teams van deskundigen gerichte verkeersveiligheidsinspecties uit.
Die deskundigen houden rekening met meerdere indicatieve elementen die worden vermeld in artikel 12, §3.
Periodieke verkeersveiligheidsinspecties
Er worden periodieke verkeersveiligheidsinspecties georganiseerd:
door een door de regering aangewezen organisatie;
om een toereikend veiligheidsniveau te handhaven;
rekening houdend met de behoeften van de kwetsbare weggebruikers.
Ongevalsverslag
De door de Regering aangewezen organisatie stelt een ongevalsverslag op voor elk dodelijk ongeval op een weginfrastructuur die onder de ordonnantie van 17 maart 2023 valt.
Bedoeling is de gemiddelde maatschappelijke kosten van een dodelijk en van een zwaar ongeval te berekenen.
De regering moet een verslag over de veiligheidsclassificatie van het volledige wegennet toezenden:
aan de Europese Commissie;
uiterlijk op 31 oktober 2025;
om de 5 jaar.
Inwerkingtreding
De ordonnantie van 17 maart 2023 treedt in werking op 7 april 2023.
De oude ordonnantie van 19 mei 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur wordt opgeheven.

Bron:  17 maart 2023. — Ordonnantie betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur,BS 6 april 2023, p.35569.