Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Controle op tonnagebeperking vrachtverkeer in Vlaams gewest kan voortaan via onbemande camera’s

Nieuws - 14/03/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Overtredingen op het onderbord bij verkeersbord C23 (tonnagebeperking vrachtverkeer) kunnen voortaan via onbemande camera’s worden vastgesteld. Dat was tot nog toe niet wettelijk voorzien.
Maar de Vlaamse regering heeft de inbreuken nu toegevoegd aan de lijst van overtredingen ‘waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd’ bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is.
Dat kon nu pas, nadat in 2022 op federaal niveau een aantal regelgevende aanpassingen werden doorgevoerd. Voordien verwees het onderbord bij het verkeersbord C23 naar de massa ven het voertuig in beladen toestand (de werkelijke massa). Die massa kon echter alleen gecontroleerd worden door het voertuig effectief te wegen. De handhaving van het toegangsverbod voor vrachtverkeer was daardoor niet mogelijk via ANPR-camera’s.
Om dat op te lossen werd in de Wegcode de legende (of omschrijving) van het verkeersbord C23 aangepast zodat het niet langer verwijst naar de massa in beladen toestand, maar naar de maximaal toegelaten massa. De legende van het verkeersbord C23 in artikel 68 van de Wegcode leest daardoor als volgt: "Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen en slepen ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen. Een opschrift op een onderbord beperkt het verbod tot de bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de maximaal toegelaten massa hoger is dan de aangeduide massa."
Die wijziging maakt handhaving met behulp van onbemande camera’s wel mogelijk. Om die handhaving optimaal te kunnen uitrollen, voegt de Vlaamse regering de inbreuken op het onderbord bij verkeersbord C23 toe aan ‘de lijst van overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is’ in het KB Onbemande Camera’s van 2002.
In werking: 20 maart 2023 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  13 JANUARI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is, wat betreft de controle van de inbreuken op het onderbord bij het verkeersbord C23,BS 10 maart 2023, bl. 29995.