Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Update regelgeving ‘designerdrugs’: 3-MMC en 3-CMC verboden

Nieuws - 08/03/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Sinds 18 augustus 2022 vallen 3-MMC en 3-CMC onder de Europese definitie van ‘drug’. Dit betekent dat het verhandelen, gebruiken of in het bezit zijn van deze psychoactieve stoffen in de Europese Unie verboden is. De federale regering implementeert die wijziging nu in het Kaderbesluit Designerdrugs (‘KB verdovende middelen en psychotrope stoffen van 6 september 2017’). Ze wijzigt meteen ook een aantal andere classificatielijsten van middelen, met onder meer nieuwe stoffen op de zogenaamde ‘Yellow List’ en ‘Green List’. Tot slot zijn er enkele kleinere technische wijzigingen aan het KB Geneesmiddelen en het KB Monsters van geneesmiddelen.
3-MMC en 3-CMC beschouwd als drug
De federale regering zorgt voor de omzetting van de Gedelegeerde Richtlijn 2022/1326. Met die richtlijn neemt Europa de nieuwe psychoactieve stoffen “2-(methylamino)-1-(3-methylfenyl)propaan-1-on”, kortweg 3-methylmethcathinon of 3-MMC en “1-(3-chloorfenyl)- 2-(methylamino)propaan-1-on”, gekend als 3-chloormethcathinon of 3-CMC op in de definitie van ‘drug’.
3-MMC en 3-CMC zijn synthetische cathinonen met psychostimulerende effecten. Het gaat om derivaten van cathinon, die nauw verwant zijn aan methcathinon (efedron) en mefedron (4-MMC) respectievelijk methcathinon en 4-chloormethcathinon (4-CMC; clefedron) en die soortgelijke psychostimulerende effecten hebben als deze stoffen. Cathinon, methcathinon, mefedron en 4-CMC zijn allen aan internationale controlemaatregelen onderworpen.
De stoffen circuleren intussen al meer dan een decennium op de internationale drugmarkt en worden sinds 2012 (3-MMC) en 2014 (3-CMC) ook in Europa aangetroffen. Vaak in de vorm van een kristalachtig wit poeder.
Intussen hebben tal van lidstaten de stoffen reeds onderworpen aan controlemaatregelen op basis hun nationale drugwetgeving. Om de controle te vergroten, heeft Europa in maart 2022 beslist om beide stoffen op te nemen in de definitie van ‘drug’ waardoor ze onderworpen zijn aan de strafrechtelijke bepalingen van het Unierecht m.b.t. illegale drugshandel (Kaderbesluit 2004/757/JBZ).
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2022/1326 is al op 18 augustus 2022 in werking getreden, maar de lidstaten hadden tot 18 februari 2023 de tijd om de nodige omzettingsstappen te zetten. Met het huidige implementatiebesluit van 8 februari 2023 komt België net op tijd tegemoet aan die vereiste.
Nieuwe stoffen op classificatielijsten van middelen
Het wijzigingsKB zet daarnaast ook een aantal nieuwe stoffen op de zogenaamde ‘classificatielijsten van middelen’. Het gaat om stoffen die door de Commissie voor de verdovende middelen van de Verenigde Naties zijn toegevoegd aan tabel I bij het ‘Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, en Bijlagen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961’ en aan ‘tabel I, tabel II en tabel IV bij het Verdrag inzake psychotrope stoffen en de Bijlagen, opgemaakt te Wenen op 21 februari 1971’.
De wijzigingen hebben betrekking op volgende bijlagen bij het KB verdovende middelen en psychotrope stoffen:
Bijlage IA. “Yellow list”: stoffen tabel I opgenomen bij het verdrag van 1961. Met nieuwe stoffen ‘Brorphine’ en ‘Metonitazene’;
Bijlage IIB. “Green list”: stoffen tabel I en II opgenomen bij het verdrag van 1971. Aan deze lijst wordt de stof ‘Eutylone’ toegevoegd;
Bijlage IVB. “Stoffen nationaal opgelijst die niet vallen onder vorige bijlages”. Deze lijst krijgt er een 20-tal nieuwe stoffen bij waaronder ‘Etonitazepipne’, ‘Fluetizolam’ en ‘Gidazepam’.
KB’s Geneesmiddelen en Geneesmiddelenmonsters
Tot slot wijzigt de regering nog het KB Geneesmiddelen van 2006 en het KB Monsters van Geneesmiddelen van 1993. Het gaat voornamelijk om technische aanpassingen waarbij voortaan wordt verwezen naar het ‘KB verdovende middelen en psychotrope stoffen van 6 september 2017’. Het KB Geneesmiddelen verwees in het toepassingsgebied bijvoorbeeld nog naar het ‘KB Slaap- en verdovende middelen van 31 december 1930’ dat inhoudelijk is opgeheven door het KB Van 2017.
In werking: 17 maart 2023 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  8 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen met betrekking tot verdovende middelen en psychotrope stoffen,BS 7 maart 2023, bl. 27780.