Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Identiteitsfraude: foto asielzoeker voortaan opgenomen in wachtregister

Nieuws - 07/02/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De foto die de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) neemt van een vreemdeling die een verzoek om internationale bescherming indient, wordt binnenkort ook geregistreerd in het wachtregister. Op die manier kunnen de gemeentebesturen en de politiediensten het beeld sneller en eenvoudiger terugvinden in hun onderzoeken naar identiteitsfraude.
Maar let op de toegang tot dit nieuwe informatiegegeven in het wachtregister is wel beperkt. Net zoals dat geldt voor de andere informatiegegevens die in het wachtregister geregistreerd worden, moet de toegang tot de foto het voorwerp uitmaken van een voorafgaande machtiging van de minister van Binnenlandse Zaken.
De opname van de foto van verzoekers om internationale bescherming is trouwens niet de enige wijziging aan het wachtregister.
De federale regering zorgt er ook voor dat gemeentebesturen voortaan kunnen overgaan tot de ambtshalve inschrijving in het wachtregister van EU-burgers waarvan geacht wordt dat ze hun hoofdverblijfplaats op het grondgebied hebben gevestigd, maar die nalaten hun aanwezigheid te melden aan de gemeente van hun hoofdverblijfplaats of die weigeren dat te doen.
In de praktijk zal het erop neerkomen dat wanneer een EU-burger een aanvraag indient tot verklaring van inschrijving, dan neemt het gemeentebestuur hem of haar onmiddellijk op in het wachtregister op het gemelde adres en vraagt vervolgens een woonstonderzoek aan. Als uit dat onderzoeks blijkt dat de betrokkene inderdaad op het gemelde adres woont, dan wordt deze ingeschreven in het vreemdelingenregister.
Dient een EU-burger geen verklaring van inschrijving in, dan wordt hij of zij (op beslissing van het College van burgemeester en Schepenen) ambtshalve ingeschreven in het wachtregister. De gemeente stelt de betrokkene daarvan onmiddellijk op de hoogte. Daarbij meldt de gemeente ook de verplichting van de burger om een verklaring van inschrijving te doen. Dient te betrokkene dan alsnog een verklaring van inschrijving in, dan wordt hij of zij in het vreemdelingenregister ingeschreven.
De betrokken EU-burgers worden uit het wachtregister geschrapt wanneer ze niet of niet meer op het gemelde adres verblijven en de plaats waar ze zich dan wel hebben gevestigd niet kan worden ontdekt. Hetzelfde gebeurt wanneer ze het grondgebied verlaten of overlijden voor hun inschrijving in de bevolkingsregisters.
In werking: later te bepalen door de minister van Binnenlandse Zaken.

Bron:  7 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake de inschrijving van de buitenlandse onderdanen in de registers en met het oog op de registratie van de inlichtingen betreffende frauduleuze erkenningen en het aanvullen van de informatie met betrekking tot schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen,BS 3 februari 2023, bl. 19251.