Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Info over schijnerkenningen van kinderen binnenkort in bevolkingsregisters

Nieuws - 06/02/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De federale regering neemt een aantal nieuwe maatregelen in strijd tegen de schijnerkenning van kinderen – het erkennen van kinderen met de loutere bedoeling om verblijfsrechten te verkrijgen in België. De ambtenaren van de burgerlijke stand die een erkenningsaangifte ontvangen, moeten die binnenkort registreren in de bevolkingsregisters. Ook weigeringen tot opmaak van een erkenningsakte, beroepen tegen weigeringen en gerechtelijke nietigverklaringen van erkenningen (die frauduleus bleken te zijn) moeten worden opgenomen.
De gegevens systematisch opnemen in de bevolkingsregisters moet de bevoegde overheden (politie, parket, enz.) helpen bij hun onderzoeken naar schijnerkenningen. Bovendien moet het ‘forumshopping’ voorkomen, een praktijk waarbij iemand die in de ene gemeente getracht heeft een frauduleuze erkenning te doen, naar een andere gemeente verhuist om daar hetzelfde te proberen.
De regering wijzigt onder meer het KB Opname informatie bevolkings- en vreemdelingenregister. Ze verduidelijkt onder meer welke informatie precies in de bevolkingsregisters moeten worden geregistreerd en hoe lang de gegevens moeten worden bewaard
Ze maakt van de gelegenheid gebruik om in dat besluit ook de informatie die in de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister wordt opgenomen m.b.t. schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen, te verfijnen. Zo duidt de regering dat de beroepen tegen de weigering van de voltrekking van het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning en de beslissingen tot gerechtelijke nietigverklaring moeten worden geregistreerd. Nieuw te registreren zijn onder meer de attesten van geen huwelijksbeletsel en de beslissingen van de procureur des Konings waarbij hij zich verzet tegen de uitreiking van een attest van geen huwelijksbeletsel.
In werking: later te bepalen door de minister van Binnenlandse Zaken.

Bron:  7 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake de inschrijving van de buitenlandse onderdanen in de registers en met het oog op de registratie van de inlichtingen betreffende frauduleuze erkenningen en het aanvullen van de informatie met betrekking tot schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen,BS 3 februari 2023, bl. 19251.