Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Nieuw beroep tegen een beslissing tot immobilisering van een voertuig

Nieuws - 20/01/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Twee nieuwe regels voor artikel 58bis van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. Dit artikel gaat over de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel. De eigenaar van het geïmmobiliseerde voertuig kan vragen om de immobilisatie te beëindigen. Als zijn verzoek wordt afgewezen, kan hij bij de politierechtbank in beroep gaan tegen de weigering om de immobilisering te beëindigen.
Ambtshalve of op verzoek
De persoon die de immobilisering heeft bevolen kan die beëindigen:
ambtshalve;
of
op verzoek:
van de overtreder;
van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet de overtreder is en bewijst dat hij de eigenaar is van het geïmmobiliseerde voertuig.
De persoon die de immobilisering van het voertuig wil beëindigen moet zijn verzoek motiveren en naar de procureur des Konings sturen.
De procureur des Konings heeft 15 dagen om op dit verzoek te antwoorden.
Beroep
Als het verzoek om de immobilisering van het voertuig te beëindigen wordt afgewezen, kan de verzoeker beroep instellen tegen deze weigering.
De verzoeker moet zijn beroep indienen:
bij de politierechtbank die bevoegd is voor de plaats van waar het voertuig geïmmobiliseerd werd;
bij verzoekschrift aan de griffie van de politierechtbank;
binnen 15 dagen na de kennisgeving van de weigering om beroep in te stellen.
 
De politierechtbank moet dan:
de partijen oproepen op een zitting (de griffier moet de verzoeker uiterlijk 48 uur vooraf de plaats, de dag en het tijdstip van de zitting melden);
beslissen binnen 15 dagen vanaf de indiening van het verzoekschrift (maar die termijn kan worden geschorst als uitstel wordt toegekend aan de verzoeker).
 
Op de zitting hoort de rechtbank de procureur des Konings, de verzoeker en zijn advocaat.
Als het beroep van de verzoeker niet wordt toegewezen, kan hij worden veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten.
 
Nieuw beroep na 3 maanden
De verzoeker moet 3 maanden wachten vanaf de beslissing van de politierechtbank om opnieuw beroep in te stellen tegen de weigering van de procureur des Konings om de immobilisering van het voertuig te beëindigen.
In werking: 1 februari 2023

Bron:  6 DECEMBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat het instellen van een beroepsmogelijkheid tegen de immobilisering van een voertuig betreft (1),B.S., 17 janvier 2023, p. 6890

Extra informatie:
- Geraakte artikels:
Artikel 58bis van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.