Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

RPPol: politiepersoneel krijgt meer tijd om jaarlijks vakantieverlof op te nemen

Nieuws - 09/01/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 2023 krijgen politiemensen 2 maanden extra de tijd om hun jaarlijkse vakantiedagen op te nemen. Tot en met 31 mei van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor het verlof is toegekend. Tot nog toe lag die deadline volgens het RPPol op 31 maart.
Al heeft de minister van Binnenlandse Zaken die datum de voorbije jaren systematisch verschoven via een omzendbrief. Zo besliste Huidig minister Annelies Verlinden via Omzendbrief GPI 101 nog recent dat alle personeelsleden van de geïntegreerde politie hun niet opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof van 2022 kunnen opnemen tot en met 31 december 2023. In 2022 waren er immers een aantal gebeurtenissen (zoals het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 en het wereldkampioenschap voetbal) die een impact hadden op de organisatie en inzet van de lokale én federale politiediensten (bv voor bijkomende toezicht of het leveren van versterking) waardoor niet iedereen al zijn verlof tijdig kan opnemen.
Een probleem dat zich intussen al enkele jaren voordoet. Daarom is tijdens het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 25 mei 2022 beslist om de deadline die voorzien is in het RPPol definitief met 2 maanden op te schuiven. Politiepersoneel heeft hierdoor de mogelijkheid om zijn jaarlijks vakantieverlof op te nemen tot en met 31 mei van het volgende kalenderjaar.
De minister behoudt daarbij de mogelijkheid om voor uitzonderlijke gevallen een latere datum te bepalen.
Niet alleen de algemene deadline in het RPPol wordt trouwens aangepast. Ook de deadline die in het UBPol voorzien is voor personeelsleden die hun jaarlijks vakantieverlof niet hebben kunnen opnemen voor 31 mei van het volgende kalenderjaar omwille van een weigering, door moederschapsverlof of door ziekte tussen 1 januari en 31 mei van het jaar volgend op het jaar waarvoor het jaarlijks vakantieverlof is toegekend schuift op. Normaal krijgen deze personeelsleden tijd tot en met 31 maart van het tweede kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarvoor het verlof is toegekend. Ook hier wordt dat 31 mei.
In werking: 1 januari 2023. Dit betekent dus dat de nieuwe regeling geldt voor het jaarlijks vakantieverlof dat vanaf dat jaar wordt toegekend.

Bron:  13 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende het jaarlijks vakantieverlof,BS 9 januari 2023, bl. 1818.