Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Details bekend over Vlaams proefproject goederenvervoer met fietsaanhangwagens breder dan 1 m

Nieuws - 05/01/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Vlaamse regering maakt details en modaliteiten bekend voor het proefproject voor goederenvervoer per fiets met fietsaanhangwagens met een breedte van meer dan 1m en maximum 1m20. Voor dergelijk vervoer is een vergunning vereist. Het proefproject loopt af op 31 december 2024 en wordt daarna geëvalueerd.
Er komt een evaluatiecommissie die haar bevindingen publiceert op de website van de Vlaamse Overheid.
De fietsaanhangwagens:
zijn uitgerust met een voldoende doelmatige reminrichting. Het remsysteem treedt automatisch in werking wanneer de fietser remt.
is gekoppeld aan de fiets door middel van een aangepaste koppeling, afgestemd op de massa van de aanhangwagen in beladen toestand.
voert altijd een zijdelingse signalisatie bestaande uit een witte reflecterende strook over de gehele lengte van de fietsaanhangwagen.
De vergunninghouder moet tijdens de vergunningsperiode elk ongeval of elk proces-verbaal melden aan de evaluatiecommissie. Dit voor het einde van de werkdag na het ongeval of de ontvangst van het proces-verbaal. Hij stelt alle relevante documenten geanonimiseerd ter beschikking van de evaluatiecommissie.
De vergunninghouder verzamelt volgende gegevens minimaal één maand die ten vroegste tien werkdagen na de vraag van de evaluatiecommissie begint, en die aan te leveren binnen tien werkdagen na die periode:
de plaatsen waar er gereden werd;
het aantal uitgevoerde ritten;
de positie op de rijweg;
de aard van de lading;
eventuele problemen met weginfrastructuur.
Het proefproject zal de kleinschalige combimodale belevering van de steden faciliteren. De maatregel om fietsaanhangwagens van meer dan 1 meter tijdelijk toe te laten wordt onderzocht, opgevolgd en geëvalueerd om de wenselijkheid van de maatregel uiteindelijk te beoordelen met oog voor gevolgen voor verkeersveiligheid, doorstroming en infrastructuur.
Het proefproject werkt met vergunningen i.p.v. louter melding/kennisgeving. De vergunning voor het vervoer met een fietsaanhangwagen van meer dan 1 meter breed kan aangevraagd worden door ondernemingen.
In werking: 22 december 2022, dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:  14 DECEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2022 over het goederenvervoer met brede fietsaanhangwagens in het kader van een proefprojectBS 22 december 2022.