Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Omzendbrief GPI 101: ook in 2023 bijzondere verlofregeling voor politie

Nieuws - 01/01/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Net als de voorbije jaren zal er ook in 2023 een bijzondere verlofregeling gelden voor politiemensen. Dat blijkt Omzendbrief GPI 101 waarin bevoegd minister Annelies Verlinden de regels voor volgende jaar toelicht.
Nog geen terugkeer naar normale regeling
Het was de bedoeling om in 2023 geleidelijk aan af te stappen van de bijzondere verlofregels die de voorbije jaren zijn ingevoerd. Denk aan het uitstel dat werd toegekend om het jaarlijks vakantieverlof op te nemen door de coronawerkdruk en de uitzonderingen die zijn toegestaan op de normale regels naar aanleiding van de vluchtelingencrisis en de terreuraanslagen.
Maar een volledige overstap naar de normale verlofregeling blijkt nog steeds niet mogelijk. Ook in 2022 waren er gebeurtenissen (zoals het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 en het wereldkampioenschap voetbal) die een impact hadden op de organisatie en inzet van de lokale én federale politiediensten (bv voor bijkomende toezicht of het leveren van versterking) waardoor niet iedereen al zijn verlof kon opnemen. Bovendien lopen een aantal van deze gebeurtenissen verder door in 2023. Minister Verlinden heeft daarom beslist dat alle personeelsleden van de geïntegreerde politie hun niet opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof van 2022 kunnen opnemen tot en met 31 december 2023.
Nieuwe regel vanaf 2024
Normaal ligt die deadline veel vroeger in het jaar, op 30 april. Al werd tijdens het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 25 mei 2022 al beslist die ‘normale’ deadline vanaf 2023 met een maand te verschuiven, naar 31 mei. Politiemensen zouden dus normaalgezien vanaf volgende jaar de mogelijkheid hebben gehad om hun niet opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof op te nemen tot en met 31 mei van het volgende kalenderjaar.
Aparte regel bij moederschapsverlof, ziekte of weigering tijdens overdrachtsperiode
De minister legt nog een specifieke uitzondering vast voor personeelsleden die hun jaarlijks vakantieverlof van 2022 niet hebben kunnen opnemen door een weigering, door moederschapsverlof of ziekte tijdens de overdrachtsperiode (1 januari 2023 tot en met 31 december 2023). Zij kunnen die dagen opnemen tot en met 31 mei 2024.
Reglementaire feestdagen en vervangende verlofdagen 2023
Omzendbrief GPI 101 bevat tot slot de algemene verlofkalender voor 2023. Volgend jaar zijn er
2 reglementaire feestdagen. Bij de federale politie is het de commissaris-generaal die beide dagen toekent. Ze worden toegevoegd aan de verloffiche van 2023. Het personeel kan de dagen opnemen onder dezelfde voorwaarden als het jaarlijks vakantieverlof. Bij de lokale politie beslist de korpschef wat er met de 2 dagen gebeurt: ofwel voegt hij ze toe aan de verloffiche van 2023; ofwel legt hij ze vast op bepaalde data; ofwel voegt hij één dag toe aan de verloffiche en legt hij de andere dag vast op een bepaalde datum;
2 vervangende verlofdagen. Twee daarvan liggen vast op 19 mei en 3 november 2023, zodat 2 brugdagen gecreëerd worden. De korpschefs van de lokale politie kunnen hiervan afwijken als ze op 19 mei of 3 november al een reglementaire feestdag hebben vastgelegd.

Bron:  9 DECEMBER 2022. - Omzendbrief GPI 101 betreffende de overdracht van verloven van 2022 en de toekenning van sommige verloven in 2023,BS 27 december 2022, bl. 101093.