Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)



In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)



Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022



Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoer



Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Interventiekorps federale politie: aanwijzing leden uit basiskader niet meer op basis van anciënniteit of provincievoorkeur

Nieuws - 31/12/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 januari 2023 wijzigt de manier waarop leden van het basiskader van de federale politie worden aangewezen voor een interventiekorps (CIK). Er wordt geen rekening meer gehouden met hun voorkeur voor het CIK van een bepaalde provincie, noch met hun anciënniteit. Bevoegd minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, wijzigt de aanwijzigingsprocedure in de ministeriële omzendbrief GPI 44ter van 14 januari 2010.
Omzendbrief GPI 44ter bepaalt dat wanneer een bediening in een bepaald CIK vacant wordt, ze eerst intern in dat CIK aangeboden wordt ter herplaatsing (bij interne verschuiving). Verder gebeurt de aanwijzing van de leden van het CIK via mobiliteit. En dat op basis van
een selectiegesprek, voor de leden van het officieren en het middenkader;
de voorkeur van de kandidaat voor het CIK van een bepaalde provincie en de anciënniteit (art. II.I.7 RPPol), voor de leden van het basiskader.
Maar enkele Dirco’s hebben aangegeven dat dit principe een negatieve invloed heeft op de fitheid van hun CIK en, door het ontbreken van selectiemodaliteiten, kan er niet worden gepeild naar de motivatie en de persoonlijkheidskenmerken van de betrokkene.
Minister Verlinden heeft nu beslist om de regel te schrappen uit de aanwijzingsprocedure. Ze wijzigt meer concreet punt II, 1.2, vijfde lid van GPI44ter.
In werking: 1 januari 2023.

Bron:  21 DECEMBER 2022. - Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de ministeriële omzendbrief GPI 44ter - Richtlijnen betreffende het Interventiekorps,BS 28 december 2022, bl. 102370.