Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

SVPP 2023-2024: gemeenten moeten nieuw plan indienen uiterlijk 31 maart 2023

Nieuws - 30/12/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De strategische veiligheids- en preventieplannen (SVPP) grondig hervormen tegen 2023 bleek een onhaalbare deadline. Eind oktober besliste de federale regering daarom om de SVPP 2020-2022 te verlengen tot eind 2024. Of toch de doelstellingen van deze plannen. De gemeenten moeten voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 wel een nieuw plan opmaken en ter goedkeuring indienen bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken. Bevoegd minister Annelies Verlinden heeft de details hierover in een besluit gegoten. En daaruit blijkt meteen een strikte deadline: de plannen moeten digitaal bij de directie toekomen uiterlijk op 31 maart 2023.
Opmaak en goedkeuring nieuw plan verplicht
Ten laatste eind maart moeten de gemeenten dus een aanvraagdossier inleveren. Dat bestaat uit
de beslissing van de gemeenteraad met de notificatie dat het plan ongewijzigd wordt verlengd;
het projectplan 2023-2024.
Ontbreken er stukken, dan is het dossier niet-ontvankelijk.
Dus ook al wil een gemeente niets aan zijn SVPP 2020-2022 wijzigen en het ongewijzigd laten doorlopen in 2023-2024, moet toch een nieuw dossier worden ingediend mét een projectplan voor 2023-2024.
Wijzigingen aanvragen
Voor de gemeenten die wél inhoudelijke wijzigingen willen doorvoeren, gelden een aantal bijzonderheden.
Want wijzigingen aanvragen kan, maar in principe alleen voor het jaar 2023. De toegestane wijzigingen gelden dan voor de hele periode 2023-2024. De gemeenten kunnen vragen om de toevoeging, schrapping of wijziging van één of meerdere fenomenen, strategische doelstellingen, operationele doelstellingen, te verwachten resultaten of indicatoren. Per uitzondering kunnen er ook wijzigingen worden aangebracht m.b.t. het jaar 2024. Maar die zijn strikt beperkt tot het toevoegen en/of schrappen van een fenomeen.
De deadline voor het indienen van een wijzigingsaanvraag is, net als de gewone aanvragen, 31 maart 2023. De uitzonderlijke wijzigingsaanvragen m.b.t. 2024 moeten uiterlijk op 31 maart 2024 worden ingediend.
Krachtlijnen
De gemeenten stelt, op basis van haar Lokale Veiligheidsdiagnostiek, een volledige lijst op van fenomenen die aanwezig zijn op hun territorium, kiezende prioriteiten die ze wensen te ontwikkelen in het kader van hun plan en motiveren hun keuze.
Minister Verlinden herhaalt in haar besluit nog eens de verschillende gebieden waarbinnen de prioriteiten moeten vallen (denk aan geweld, overlast en terrorisme) en de mogelijkheden waarbinnen de strategische doelstellingen van de gemeenten kunnen liggen voor de aanpak van de opgelijste fenomenen (denk aan het verminderen van risicogedrag, de ontwikkeling van buurtinformatienetwerken en het informeren van de bevolking).
Tot slot overloopt ze de financiering van de gemeenten met een goedgekeurd SVPP waarbij geldt dat
de toekenning van de financiële toelagen "Strategisch veiligheids- en preventieplan", Gemeenschapswachten "Bijkomend contingent 346" en "Dispositief 90" afhankelijk is van het afsluiten van een ondertekende overeenkomst tussen de minister en de gemeente. Elke toelage wordt toegekend in de vorm van globale jaarlijkse enveloppe.
de toelage gewaarborgd is (onder voorbehoud van de beschikbare kredieten) voor 2 jaar, vanaf 1 januari 2023.
De uitbetaling van de toelagen verloopt in schijven.
Het MB 23 november 2022 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2023.

Bron:  23 NOVEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2023-2024,BS 27 december 2022, bl. 99247.