Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Federale instemming met 5 internationale akten over wederzijdse rechtshulp, overbrenging van gevonniste personen en uitlevering

Nieuws - 08/11/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Op 30 juli 2022 heeft de federale wetgever ingestemd met 5 internationale instrumenten voor een betere samenwerking in strafzaken.
De akten hebben betrekking op verschillende vormen van internationale samenwerking in strafzaken, namelijk de wederzijdse rechtshulp, de overbrenging van gevonniste personen en de uitlevering. Een basis voor een betere internationale samenwerking in alle fases van de strafrechtketen: het strafonderzoek, de strafvervolging en de strafuitvoering.
De teksten duiden zowel de rechten als plichten van de verdragspartijen, net als de voorwaarden en vormvoorschriften waaraan de verzoeken tot rechtshulp, uitlevering en overbrenging moeten voldoen en de procedure die daarbij moet worden gevolgd. Daarnaast voorzien de rechtshulp- en uitleveringsverdragen de verplichte en facultatieve weigeringsgronden op basis waarvan een verzoek tot rechtshulp of uitlevering moet of kan geweigerd worden. De voorwaarden samen met de weigeringsgronden zorgen ervoor dat de gevraagde samenwerking enkel gebeurt met respect voor de fundamentele rechten van de betrokken persoon en de nationale wetgeving.
Alleen het Verdrag tussen België en de Verenigde Arabische Emiraten m.b.t. wederzijdse rechtshulp in strafzaken is al in werking getreden, op 1 november 2022. De andere instrumenten nog niet.
De instemmingswet van 30 juli 2022 treedt in werking op 14 november 2022, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:  30 JULI 2022. - Wet houdende instemming met de volgende internationale akten: 1) de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek India inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brussel op 16 september 2021, en 2) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Abu Dhabi op 9 december 2021, en 3) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering, gedaan te Abu Dhabi op 9 december 2021, en 4) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Islamitische Republiek Iran inzake de overbrenging van veroordeelde personen, gedaan te Brussel op 11 maart 2022, en 5) het Protocol van 22 november 2017 tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Straatsburg op 7 april 2022(2),BS 4 november 2022, bl. 80952.