Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Straffen en boetes voor inbreuken van Brusselse taxidiensten

Nieuws - 18/10/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Naar aanleiding van de eerder gemaakte ‘taxi-ordonnantie’, voorziet de Brusselse regering vanaf 21 oktober 2022 in uitvoeringsbesluiten. Die bepalen de omkadering van de betrokken actoren en instrumenten. Zo scheppen zij voor de Brusselse taxisector duidelijkheid over een aantal opgelegde formaliteiten, de voorwaarden voor het verlenen van de taxidiensten, belastingen en heffingen, inbreuken en straffen. Het is onder meer aan de agenten van de gerechtelijke politie om deze vast te stellen. Ook de bedragen van de administratieve boetes worden bij wet bepaald.
Op 9 juni 2022 keurde de Brusselse regering de zogenaamde taxi-ordonnantie goed. Deze zorgt voor een eengemaakte taxisector waarbij er een gemeenschappelijk basisstatuut komt voor enerzijds de standplaatstaxi’s en anderzijds de straattaxi’s. De Taxi-ordonnantie voorziet namelijk in een numerus clausus van 1.425 vergunningen voor standplaatstaxi’s, de zogenaamde huidige traditionele taxi’s, en 1.825 vergunningen voor straattaxi’s, met name die via platformen zoals Uber werken. Dit systeem moet zorgen voor harmonisatie en het tegengaan van oneerlijke concurrentie.
Een nieuw uitvoeringsbesluit legt de nadere regels vast voor een aantal actoren en instrumenten die werden opgenomen in deze taxi-ordonnantie.
Ten eerste schept het besluit duidelijkheid over de aan taxidiensten opgelegde formaliteiten en in het bijzonder over:
de exploitatievergunning voor een taxidienst: onder meer de procedure voor de indiening en het onderzoek van vergunningsaanvragen en de bijhorende verlenging, overdracht, schorsing, intrekking en teruggave ervan;
het bekwaamheidsattest van de taxichauffeur: onder meer de procedure voor het behalen, de intrekking en de teruggave van dit attest, de vorm en vermeldingen ervan, de periodieke bijscholing van taxidiensten en de onaangekondigde controles van chauffeurs;
de inschrijving van de taxivoertuigen: onder meer de inschrijvingsprocedure, de vorm van de identificatievignetten en een aantal eisen inzake veiligheid en comfort;
de erkenning van reserveringstussenpersonen: onder meer de procedure en de verlenging, de vorm van de erkenning en de onaangekondigde controles van deze personen.
Ten tweede wordt er in het uitvoeringsbesluit dieper ingegaan op de voorwaarden voor het verlenen van de taxidiensten. Zo wordt er beslist over de bewijsregeling inzake de terbeschikkingstelling van straattaxi’s en standplaatstaxi’s, de exploitatievoorwaarden voor ceremoniële taxidiensten, de eisen die worden opgelegd aan alle chauffeurs, de chauffeurs van standplaatstaxi’s of staattaxi’s, de reserveringstussenpersonen of de voertuigen zelf. Om na te gaan of aan deze voorwaarden voldaan wordt kan men gebruik maken van onaangekondigde voertuigcontroles.
Daarnaast vermeldt het uitvoeringsbesluit ook nog de regeling met betrekking tot de belastingen en de heffingen, met name de bedragen van die heffingen. Zo kost het onderzoek van een aanvraagdossier bijvoorbeeld 75 euro, de afgifte van een identificatievignet 50 euro en de aanvraag voor een vergunningsoverdracht 300 euro.
Bovendien worden in het uitvoeringsbesluit een aantal inbreuken en straffen vastgelegd die kunnen worden toegepast bij de niet-naleving van deze regeling. Het is onder meer aan de agenten van de gerechtelijke politie om deze vast te stellen. Ook de bedragen van de administratieve boetes worden bij wet bepaald.
Tot slot zijn er nog een aantal instanties met hun concrete bevoegdheden die worden toegelicht in dit uitvoeringsbesluit. Het gaat daarbij om volgende organisaties: het gewestelijk Adviescomité voor taxidiensten, de Overdrachtscommissie en de Tuchtraad.
Inwerkingtreding: 21 oktober 2022.

Bron:  6 OKTOBER 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten,BS 14 oktober 2022, bl. 73338.