Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Brussels gewest verstrengt voorwaarden voor gebruik voorbehouden parkeerplaatsen Autodelen

Nieuws - 11/10/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Brusselse operatoren voor autodelen mogen gebruik maken van voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen wanneer ze daarvoor een erkenning kregen van Brussel Mobiliteit. De regering heeft de erkenningsvoorwaarden echter aangescherpt. De nieuwe regels gelden vanaf 16 oktober 2022.
Maximale gebruiksduur autodeelplaats opgetrokken
Operatoren die een erkenning willen, moeten voortaan garanderen dat de wagen na een maximale gebruiksduur van 336uur (tot nog toe was dit maximum 72uur) wordt teruggebracht naar de autodeelstandplaats en ter beschikking wordt gesteld van andere gebruikers.
De regering bepaalt hierbij dat de gebruikskost wordt vastgesteld aan de hand van duidelijk opgestelde en gecommuniceerde parameters (de notie dat de gebruikskost evenredig is met de afstand en de gebruiksduur is geschrapt).
Nieuwe regels voor ecoscore deelvoertuigen
Om erkend te worden, moeten de operatoren voldoen aan nieuwe regels in verband met de ecoscore van hun deelvoertuigen.
De definitie van ‘ecoscore’ kreeg een update. Het gaat nog steeds om ‘de globale score voor een voertuig ter kenmerking van de milieuschade die de uitstoot in de lucht veroorzaakt voor de verschillende componenten van de natuurlijke en menselijke omgeving, maar voortaan wordt bij de berekening van de score ook gekeken naar de schade die het voertuig veroorzaakt voor het broeikaseffect en de geluidshinder. Die 2 factoren waren tot nog toe niet opgenomen in de definitie. De ecoscore wordt berekend volgens de methode vermeld op de website www.ecoscore.be (https://search.ecoscore.be/calculator). Ook dat staat uitdrukkelijk in de definitie.
Voertuigen die gebruikt worden voor autodelen, moeten aan bepaalde ecoscore-drempels voldoen. Voortaan zijn evenwel geen vaste drempels meer opgenomen in het Parkeerbesluit voor autodelen van 21 maart 2013. Voor het bepalen van de ecoscore-drempel (op datum van ingebruikname van een voertuig voor de autodeeldienst) kijkt men nu per type voertuig naar de uitkomst van de WLTP- en NEDC-testcyclus. De NEDC-testcyclus of ‘New European Driving Cycle’ is een Europese testmethode om het brandstofverbruik en de emissies van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen te meten. De methode bestaat al sinds de jaren 70. Op 1 september 2017 werd de nieuwe WLTP-cyclus of Worldwide Harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure’ gelanceerd die langzaam maar zeker de plaats zal innemen van het NEDC.
In werking: 16 oktober 2022.

Bron:  15 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaats aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen,BS 6 oktober 2022, bl. 71941.