Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Geldelijk statuut van het politiepersoneel: de Raad van State maakt komaf met de discriminerende wedden

Nieuws - 10/08/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


In een arrest van 30 juni 2022 vernietigt de Raad van State artikel 41, derde streepje, van het koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten wegens discriminerende wedden tussen de verschillende graden van niveau B.
Specifieke graden en gemeenschappelijke graden van niveau B
Artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juni 2019 bepaalt dat een personeelslid van de politiediensten met een bijzondere loonschaal van niveau B (B1A tot B4A) aanspraak kan maken op een loonschaal BB1, BB2.2, BB3.2 of BB4.2 indien dat voordeliger uitvalt voor hem. De specifieke graden van niveau B – waartoe de vertalers, directiesecretarissen en fotografen behoren – zijn onderworpen aan lagere loonschalen dan die van de gemene graad toegekend aan de consultants.
Vervaldatum van 31 oktober 2022 opgeheven
Artikel 41, derde streepje, van het koninklijk besluit bepaalde dat artikel 6 op 1 juli 2020 in werking trad tot 31 oktober 2022. Bijgevolg konden de titularissen van specifieke graden na deze vervaldag niet langer een vergelijkbare wedde krijgen met deze van de titularissen van de gemene graad.
Op 30 juni 2022 heeft de Raad van State artikel 41, derde streepje, van het koninklijk besluit vernietigd door te bepalen dat het besluit een nadelige verloning ten aanzien van bepaalde graden creëerde door in een vervaldatum van 31 oktober 2022 te voorzien. Deze nadelige wedde bleek ongerechtvaardigd en discriminerend.

Bron:  30 juni 2022 – Arrest n° 254197 van het Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Xe kamer.

Extra informatie:
- Geraakte artikels:
Artikel 41 van het Koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten.