Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaanderen verplicht vanaf 2023 technische keuring motorfietsen bij overdracht

Nieuws - 27/07/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 januari 2023 moeten motorfietsen, driewielers en vierwielers verplicht naar de keuring bij overdracht (bv. bij verkoop of na een ongeval). Daarmee implementeert de Vlaamse regering deels de Europese Richtlijn 2014/45/EU over de periodieke technische controle van motorvoertuigen.
Niet àlle motorfietsen
De technische keuring is alleen verplicht voor motorfietsen, driewielers en vierwielers
met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc; en
met een elektrische of hybride motor met een maximumvermogen groter dan 11 kilowatt én een maximumsnelheid hoger dan 45 km/u.
De keuringsplicht geldt voor de betrokken motorfietsen, driewielers en vierwielers die ingeschreven zijn, zouden ingeschreven moeten zijn of beoogt te worden ingeschreven op naam van personen met woonplaats in het Vlaamse Gewest. De Vlaamse regering bakent dit toepassingsgebied verder af in haar besluit en duidt bijvoorbeeld situaties waarbij de motorfiets is ingeschreven op naam van een rechtspersoon die in de KBO is ingeschreven als rechtspersoon in een Vlaamse gemeente. De regering verduidelijkt dat het is toegestaan om de technische keuring in een ander gewest te laten uitvoeren volgens de daar toepasselijke regels. Het keuringsbewijs dat wordt afgeleverd is van rechtswege geldig in het Vlaamse gewest.
Twee types keuringen
Er zijn 2 mogelijke keuringen: een volledige of een gedeeltelijke keuring. Welke van toepassing is, hangt af van de situatie.
Een volledige keuring is verplicht
op verzoek van een bevoegd persoon (bv. na een vaststelling bij een wegcontrole);
wanneer het voertuig opnieuw in het verkeer wordt gebracht
-
nadat het keuringsbewijs door een bevoegde persoon was ingetrokken na een overtreding
-
na een ongeval met schade aan het chassis, de stuurinrichting, de ophanging of de reminrichting of in geval van totaalverlies;
-
in geval het ingeslagen chassisnummer is verduidelijkt, uitgewist of gewijzigd.
vóór de inschrijving van een voertuig op naam van een andere titularis. Maar er gelden uitzonderingen, bijvoorbeeld bij overdracht binnen het gezin;
als de herkeuring niet gebeurt binnen de 2 maanden na de volledige keuring;
als het voertuig niet wordt ingeschreven binnen 2 maanden na de volledige keuring.
Een gedeeltelijke keuring is verplicht
op verzoek van een bevoegd persoon
wanneer voor het voertuig na een voorgaande keuring een keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur werd afgeleverd (bv. van 3 maanden bij administratieve gebreken of 15 dagen bij grote gebreken) of wanneer er een keuringsbewijs werd afgeleverd met de vermelding “verboden tot het verkeer”. In deze situaties moet de gedeeltelijke keuring worden uitgevoerd binnen twee maanden nadat de geldigheidsduur van de voorgaande volledige of gedeeltelijke keuring verstreken is. Gebeurt dat niet, dan wordt een volledige keuring uitgevoerd.
in een aantal beperkte overdrachtsgevallen.
Bij een volledige keuring controleert het keuringscentrum zowel de identiteit en de bijhorende documenten van het voertuig, als de technische staat van het voertuig. De precieze controles die worden uitgevoerd zijn voorwerp van bijlage 1 van het regeringsbesluit
Een gedeeltelijke keuring betreft enkel een administratieve keuring of administratieve herkeuring of elke andere technische herkeuring.
Keuringsbewijs
Na iedere keuring (volledig of gedeeltelijk) wordt een keuringsbewijs afgegeven. Dat bewijs i 3 maanden geldig, behalve bij grote gebreken. Dan is het bewijs 15 dagen geldig. Als het voertuig gevaarlijke gebreken vertoont bevat het bewijs de vermelding ‘verboden tot het verkeer’.
Voert de keuringsinstelling alleen een visuele keuring van het voertuig uit, dan wordt geen keuringsbewijs maar een document "Visuele keuring van het voertuig" afgegeven.
Kostprijs
Een volledige keuring kost 48,10 euro. Bij een gedeeltelijke keuring varieert de prijs. Wordt de keuring uitgevoerd op verzoek van een bevoegde persoon dan bedraagt de prijs 13,20 euro; Gaat het bijvoorbeeld om een administratieve herkeuring is het 8,40 euro. De bedragen worden ieder jaar op 1 januari geïndexeerd, een eerste keer op 1 januari 2024.
Vrijstellingen
Het besluit voorziet een keuringsvrijstelling voor
de voertuigen van de politie;
de voertuigen die voorzien zijn van een proefrittenplaat en een bijbehorend geldig kentekenbewijs;
de voertuigen die voorzien zijn van een beroepsplaat;
de voertuigen die ingeschreven zijn onder een kentekenplaat bestemd voor het Ministerie van Defensie.
In werking: 1 januari 2023.

Bron:  4 FEBRUARI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering over de technische keuring van motorfietsen, driewielers en vierwielers,BS 20 juli 2022, bl. 58194.