Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Sinds 18 juli nieuwe versies van EU- en EU+-kaarten

Nieuws - 25/07/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De elektronische identiteitskaarten die worden afgegeven aan EU-burgers met een legaal verblijf in ons land van meer dan 3 maanden – de zogenaamde ‘EU-kaarten’- zijn gemoderniseerd. Dat geldt ook voor de EU+-kaarten, de kaarten die worden uitgereikt aan Unieburgers die de status van duurzaam verblijf hebben verworven. België schikt zich hiermee naar de vereisten uit de Europese Verordening 2019/1157. Sinds 18 juli 2022 worden alleen nog de nieuwe modellen afgeleverd. Maar de vorige versies die reeds zijn uitgereikt, blijven geldig tot het einde van hun geldigheidsduur.
Verordening 2019/1157 bevat strikte beveiligingsvereisten voor de informatie op de EU- en EU+-kaarten, de manier waarop ze gemaakt worden en hun geldigheidsduur. Europa wil daarmee de regels en procedés in de verschillende lidstaten verder harmoniseren. Er blijken immers nog erg grote verschillen te bestaan tussen de beveiligingsniveaus van de lidstaten met de nodige risico’s voor identiteits- en reisdocumentfraude én heel wat praktische moeilijkheden bij controles tot gevolg. De Verordening is verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten sinds 2 augustus 2021.
Voor België was die deadline evenwel niet haalbaar. Om de EU- en EU+-kaarten in overeenstemmingen te brengen met de Verordening waren immers technische ontwikkelingen vereiste van de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, zowel op het niveau van haar informatica-infrastructuur als op vlak van de toepassing waarmee de elektronische kaarten aangevraagd en afgeleverd kunnen worden. Nu de nodige aanpassingen achter de rug zijn, kan België starten met het uitreiken van de aangepaste modellen.
De federale regering wijzigt in dat opzicht de lay-out van de verblijfsdocumenten in bijlagen 8en 8bis van het Uitvoeringsbesluit bij de Vreemdelingenwet van 8 oktober 1981. Al zijn de aanpassingen eerder beperkt. De bestaande kaarten voldeden al aan de minimale vereisten van de nieuwe Verordening. Wijzigingen zijn er bijvoorbeeld wel aan de landencode die vermeldt staat op de voorzijde van de kaart.
In werking: 18 juli 2022.

Bronnen: 
-31 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot wijziging van de lay-out van de verblijfsdocumenten die afgegeven worden aan de burgers van de Europese Unie die legaal in België verblijven,BS 18 juli 2022, bl. 56617.
-6 JULI 2022. - Ministerieel besluit betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan burgers van de Europese Unie uitgereikt worden,BS 18 juli 2022, bl. 56630.