Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Voorwaarden bepaald voor benoeming OGP’s bij opsporing fiscale misdrijven

Nieuws - 20/07/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Net zoals ambtenaren van de FOD Economie, kunnen voortaan ook ambtenaren van de fiscale administraties de hoedanigheid krijgen van Officier van Gerechtelijke Politie Hulpofficier van de Procureur des Konings (OGP/HPK-hoedanigheid). Het doel is om de fiscale fraude en de georganiseerde criminaliteit efficiënter op te sporen en te bestrijden.
Om de effectiviteit van de multidisciplinaire onderzoeksteams (MOTEM's) te verhogen, kunnen de fiscale ambtenaren die bijstand leveren aan die MOTEM’s benoemd worden als OGP/HPK.
Om in aanmerking te komen, moeten de ambtenaren aan specifieke voorwaarden voldoen:
1)
ten minste 4 jaar relevante ervaring hebben in het opsporen, vaststellen en administratief bestraffen van fiscale fraude;
2)
over een basiskennis beschikken van het strafprocesrecht.
De ambtenaren die de hoedanigheid willen krijgen, moeten een dossier indienen waarin ze aantonen aan beide voorwaarden te voldoen.
De Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie stelt een lijst op van de ambtenaren die in aanmerking komen, rekening houdend met het belang van de dienst. De minister van Financiën of zijn gedelegeerde wijst op basis daarvan de ambtenaren aan die met de hoedanigheid van OGP/HPK worden bekleed.
De benoemde fiscaal ambtenaar krijgt een legitimatiekaart, zodat hij zich identificeren wanneer hij optreedt als OGP/HPK.
Inwerkingtreding: 28 juli 2022.

Bron:  5 JULI 2022. - Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 338quater, § 1, derde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en artikel 63ter, § 1, derde lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde tot vaststelling van de voorwaarden betreffende de ervaring en de opleiding waaraan een ambtenaar van de fiscale administraties die bijstand levert aan de multidisciplinaire onderzoeksteams moet voldoen om bekleed te kunnen worden met de hoedanigheid van Officier van Gerechtelijke Politie Hulpofficier van de Procureur des Konings,BS 18 juli 2022, p. 56630.