Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Europese Unie treedt toe tot Haags Verdrag over tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken

Nieuws - 19/07/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Op 2 juli 2019 heeft de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCG) een nieuw internationaal verdrag afgesloten over de tenuitvoerlegging van vonnissen: ‘het Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken’. Ook wel ‘The Hague Judgements Convention’ genoemd. Het vereist van de aangesloten Staten om beslissingen in burgerlijke en handelszaken uit andere aangesloten Staten te erkennen en ten uitvoer te leggen. Het vormt een aanvulling op het zogenaamde ‘Haags Forumkeuzeverdrag uit 2005’. Op 12 juli 2022 is de Europese Unie formeel tot het verdrag toegetreden.
Eens in werking, zal het verdrag dus van toepassing zijn op de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen van de EU-lidstaten in de andere verdragsluitende staten en omgekeerd. Het zal hierdoor makkelijker worden voor EU-burgers en -bedrijven om een in de EU gegeven beslissing te laten erkennen en ten uitvoer te laten leggen in een niet-EU-land, en vice versa.
Tot nog toe bestaat er geen algemeen internationaal kader voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen in burgerlijke en handelszaken. EU-burgers en -bedrijven die een in de EU gegeven beslissing willen laten erkennen en ten uitvoer leggen in een niet-EU-land, moeten daardoor hun weg moeten zoeken in een kluwen van nationale regels uit niet-EU-landen m.b.t. de aanvaarding van buitenlandse beslissingen en bilaterale, regionale en multilaterale verdragen. Wie een internationaal geschil aanhangig maakt en de beslissing uitgevoerd wil zien, moet bereid zijn tijd en geld te investeren en meer dan eens externe experts in te schakelen om het proces voor te bereiden. Vaak een reden voor bedrijven en burgers om afstand te doen van hun vorderingen of zelfs helemaal geen internationale transacties aan te gaan. Daarnaast vormt de onzekerheid over de tenuitvoerlegging van in de EU gegeven beslissingen in derde landen een belemmering voor het recht op toegang tot de rechter van EU-bedrijven en -burgers, klinkt het in de ontwerpstukken van Europa.
Het nieuwe Haagse verdrag moet daar verandering in brengen en de huidige situatie verbeteren. Door toetreding van de Europese Unie tot het verdrag is het bindend voor alle lidstaten. Maar let op! De EU zal het verdrag niet toepassen op de huur, verhuur, pacht en verpachting voor niet-residentiële doeleinden van in de Unie gelegen onroerend goederen.
Het toetredingsbesluit 2022/1206 is in werking getreden op 12 juli 2022 (de dag waarop het is vastgesteld).

Bronnen: 
-Besluit (EU) 2022/1206 van de Raad van 12 juli 2022 betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken,Pb. 14 juli 2022, afl. L.187/1.
-Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszakenPb. 14 juli 2022, afl. L.187/4.