Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Brussels taxiplan moet oneerlijke concurrentie klassieke taxi met reserveerplatformen vermijden

Nieuws - 12/07/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Het Brussels parlement hervormt de Brusselse taxisector. Het Brusselse “taxiplan” moet de sector harmoniseren en oneerlijke concurrentie vermijden, gegeven de opkomst van digitale taxireserveringsplatformen als Uber en Heetch.
De kern van de hervorming is de opdeling van de taxisector in drie categorieën.
Standplaatstaxi’s zijn de klassieke taxi’s die visueel herkenbaar zijn als voertuigen die een taxidienst verlenen. Zij hebben voorrechten die het verkeersreglement aan taxi’s toekent. In de eerste plaats het recht om gebruik te maken van parkeerplaatsen die voor taxi’s zijn gereserveerd, om er te parkeren en klanten mee te nemen zonder voorafgaande reservering.
Straattaxi’s zijn de taxi’s die niet visueel herkenbaar zijn als voertuigen die dienen om een taxidienst te verlenen. Dit is de categorie waartoe de voertuigen zullen behoren die momenteel worden geëxploiteerd via platformen als Uber en Heetch. Zij hebben niét de voorrechten die het verkeersreglement aan de taxi’s toekent.
Ceremoniële taxi’s zijn gewijd aan diensten die worden verleend in het kader van bepaalde evenementen waarvan de lijst door de regering zal worden vastgesteld. Voertuigen in deze categorie moeten voor een vooraf bepaalde periode van ten minste drie uur worden gereserveerd. Denk aan limousines.
Het concept vvc (verhuur voertuigen met chauffeur), is door de digitale taxiplatformen achterhaald geworden en verdwijnt.
De Brusselse regering kan subcategorieën creëren binnen de categorieën taxidiensten (bijvoorbeeld diensten voor personen met beperkte mobiliteit, collectieve taxi’s, luxediensten, ...).
Straattaxi’s en ceremoniële taxi’s zullen hun diensten moeten aanbieden op basis van een voorafgaande reservering. Die kunnen voor de straattaxi’s in enkele minuten worden verricht via een online reserveringsplatform. Ze krijgen niét de privileges die door het verkeersreglement aan taxi’s worden verleend, voornamelijk het gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen en bepaalde eigen rijstroken.
De Brusselse regering zal een maximaal aantal standplaatstaxi’s en een maximaal aantal straattaxi’s moeten vaststellen. De regering bepaalt ook de minimum- en maximumtarieven.
Alle chauffeurs moeten in het bezit zijn van een bekwaamheidsattest om te mogen werken.
Een ander belangrijk nieuw element is de verplichting dat reserveringsbemiddelaars tegen een vergoeding een erkenning moeten verkrijgen om hun diensten te kunnen aanbieden, zowel aan exploitanten als aan gebruikers van taxi’s.
Het taxiplan pakt in de mate van het mogelijke het concurrentieprobleem aan dat wordt veroorzaakt door exploitanten van taxidiensten die een vergunning hebben ontvangen van de bevoegde autoriteiten in het Vlaamse of Waalse Gewest.
Inwerkingtreding: op de door de Brusselse regering bepaalde datum of, uiterlijk, op 22 oktober 2022.

Bron:  9 JUNI 2022. - Ordonnantie betreffende taxidiensten,BS 7 juli 2022.