Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Nieuwe omzendbrief over gebruik polygraaf in strafzaken

Nieuws - 11/07/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken publiceren een gezamenlijke ministeriële omzendbrief in het Belgische Staatsblad met toelichting en advies over het gebruik van de polygraaf (leugendetector) in strafzaken. Hij vervangt de omzendbrief van 3 april 2003. Die was achterhaald, want het gebruik van de polygraaf in strafzaken kreeg een wettelijk kader sinds de wet van 4 februari 2020.
Polygraaftest als ondersteunend bewijsmateriaal
De wet bepaalt dat de resultaten van de polygraaftest alleen in aanmerking mogen worden genomen als ondersteunend bewijs van andersoortige bewijsmiddelen. De politieambtenaren en de magistraten mogen dan ook nooit alleen de resultaten van een polygraaftest in aanmerking nemen. Deze vormen noch het eindpunt, noch het doel van het onderzoek maar enkel een extra hulpmiddel bij het onderzoek en moeten nauwgezet worden gestaafd door andere bewijzen die het onderzoek heeft opgeleverd.
Personen die in aanmerking komen om een polygraaftest te ondergaan
De wet bepaalt dat geen polygraaftest mag worden afgenomen van:
zwangere vrouwen;
minderjarigen beneden de leeftijd van zestien jaar;
personen binnen achtenveertig uur te rekenen vanaf hun effectieve vrijheidsbeneming.
Voor het overige komt iedereen die iets met het onderzoek te maken heeft in aanmerking voor de polygraaftest. Het is wel mogelijk dat de betrokken persoon aan een voorafgaandelijk onderzoek wordt onderworpen. Indien mogelijk wordt evenwel voorkomen het slachtoffer aan de polygraaftest te onderwerpen. Verzoeken van veroordeelden om de polygraaftest te ondergaan betreffende feiten waarvoor zij reeds werden veroordeeld, worden daarentegen geweigerd aangezien de gerechtelijke fase dan reeds is afgesloten.
Vrije toestemming: verbod morele druk uit te oefenen
De wet bepaalt dat aan de weigering van een persoon om deel te nemen aan een polygraaftest geen enkel rechtsgevolg wordt verbonden. De persoon kan dus kiezen om de test te accepteren of te weigeren. Hij kan zijn aanvankelijk gegeven toestemming intrekken, zelfs tijdens de test. Hij kan dus de test stopzettenzonder dat dat daar rechtsgevolgen aan verbonden zijn.
De omzendbrief bevat verder:
de te volgen procedure in detail;
het normatief kader;
de template voor de informatie bestemd voor personen die een polygraaftest kunnen ondergaan;
de template voor proces-verbaal van toestemming om een polygraaftest te laten afnemen.
In werking: 22 april 2022, datum van ondertekening van de omzendbrief.

Bron:  22 APRIL 2022. - Gezamenlijke omzendbrief van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende het gebruik van de polygraaf in de strafrechtspleging,BS 6 juli 2022.