Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vervoer van waarden: wijziging betreffende stoppunten uitgerust met biljettenautomaten en twee nieuwe types neutralisatiesystemen

Nieuws - 08/07/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Een koninklijk besluit van 20 mei 2022 neemt de bepalingen van het KB van 21 oktober 2021 grotendeels over en voorziet enkele toevoegingen, meer bepaald wat betreft de reglementering betreffende de levering en bevoorrading aan stoppunten uitgerust met biljettenautomaten en twee nieuwe types neutralisatiesystemen.
Hoofdstuk I ‘Definities’ en Hoofdstuk II ‘Beveiligde ruimtes en beveiligde zones’ (Artikels 2 tot 4) blijven ongewijzigd.
Hoofdstuk III ‘Containers en neutralisatiesystemen’ (Artikels 5 tot 9) voorziet en reguleert twee nieuwe types neutralisatiesystemen (G en H). Het voorziet ook regels met betrekking tot de bescherming en programmering van verschillende containertypes (artikel 6 §6 en 7).
Hoofdstuk IV ‘Aard en soorten beveiligd vervoer’ (Artikels 10 tot 20) voorziet een §6 bij artikel 11 (beveiligd vervoer categorie 2) met na te komen voorwaarden als een kluis met een neutralisatiesysteem type C opgehaald wordt.
Hoofdstuk V ‘De levering en bevoorrading aan stoppunten uitgerust met biljettenautomaten’ vervangt en vervolledigt het oude artikel 12, met aandacht voor de volgende thema’s:
Afdeling 1: Voorwerp (Artikel 21)
Afdeling 2: Soorten bevoorrading en stoppunten (Artikels 22 en 23)
Afdeling 3: Infrastructurele vereisten (Artikel 24)
Afdeling 4: Procedures (Artikels 25 tot 29)
De volgende drie hoofdstukken blijven identiek:
Hoofdstuk VI ‘Technische kenmerken van de voertuigen’ (Artikel 30)
Hoofdstuk VII ‘Goedkeuringsprocedure’ (van neutralisatiesystemen – Artikels 31 tot 36)
Hoofdstuk VIII ‘Commissie beveiligd vervoer’ (Artikels 37 tot 39)
Hoofdstuk IX ‘Slotbepalingen’ (Artikels 40 tot 44) voorziet tot 30 juni 2023 afwijkende voorwaarden aan artikel 29§5 en 29§11 voor de punten van het besluit zoals bedoeld in artikel 23§2 die al een stoppunt vormde op de datum van inwerkingtreding van het KB.
Van kracht: 10 juli 2022

Bron:  20 MEI 2022. - Koninklijk besluit houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardevervoer,BS 30 juni 2022, p. 53731.