Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Pensioenlast politiezones: details voor berekening maandelijks bedrag responsabiliseringsbijdrage 2022

Nieuws - 14/06/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Het precieze bedrag van de responsabiliseringsbijdrage die sommige lokale besturen en politiezones elke maand moeten betalen aan de Federale Pensioendienst is elk jaar het resultaat van een ingewikkelde berekening. Basisprincipes daardoor staan in de ‘Wet financiering pensioenen vastbenoemde personeelsleden provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en lokale politiezones van 24 november 2011’, details volgen bij het begin van ieder nieuw jaar in een uitvoeringsbesluit. Zo is er nu duidelijkheid over de facturatie vanaf 1 januari 2022.
10 maandelijkse storingen
Bepaalde werkgevers die voor het tweede jaar voorafgaand aan het lopende kalenderjaar een aanvullende bijdrage voor individuele responsabilisering verschuldigd waren, moeten van januari tot en met oktober 10 gelijke maandelijkse termijnen betalen. Het bedrag van die termijnen is voor 2022 gelijk aan ‘één twaalfde van 45,20 % van het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage die het bestuur verschuldigd was voor het jaar 2020’.
12 aanvullende stortingen
Dezelfde werkgevers zijn verlicht om in elke kalendermaand een aanvullende storting te doen om ervoor te zorgen dat de lopende pensioenen ten laste van het fonds in 2022 kunnen worden uitbetaald zonder thesaurieproblemen. Deze stortingen bedragen ‘één twaalfde van 98,40 % van het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage die het bestuur verschuldigd was voor het jaar 2020’.
In werking: retroactief, vanaf 1 januari 2022.

Bron:  31 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering, voor het jaar 2022, van artikel 21, § 3, eerste lid, en § 4, van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen,BS 9 juni 2022, bl. 49836.