Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Eurojust mag voortaan bewijsmateriaal van oorlogsmisdaden opslaan en bewaren

Nieuws - 07/06/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Om ervoor te zorgen dat diegenen die in Oekraïne misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden plegen ter verantwoording worden geroepen, heeft Europa nieuwe regels aangenomen die Eurojust toelaten bewijsmateriaal m.b.t. deze misdaden te bewaren, te analyseren en op te slaan. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wijzigen hiervoor de Eurojust-verordening van 14 november 2018 (2018/1727). Net zoals Europol de politiediensten in de EU-lidstaten ondersteunt door informatie te verzamelen en te analyseren, ondersteunt Eurojust de gerechtelijke autoriteiten.
De tekst:
geeft Eurojust de mogelijkheid om bewijsmateriaal in verband met genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en daarmee verband houdende strafbare feiten te bewaren, te analyseren en op te slaan; én
die informatie uit te wisselen met of rechtstreeks ter beschikking te stellen van de bevoegde nationale autoriteiten en internationale justitiële autoriteiten zoals het Internationaal Strafhof.
Om de centrale opslag van de informatie mogelijk te maken, moet een nieuwe, tijdelijke opslagfaciliteit worden opgezet. Verordening 2022/838 geeft Eurojust de wettelijke mogelijkheid om die opslagruimte te creëren en bevat de inrichtings- en beveiligingsmodaliteiten daarvoor.
In werking: 1 juni 2022.

Bron:  Verordening (EU) 2022/838 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1727, wat betreft het bij Eurojust bewaren, analyseren en opslaan van bewijsmateriaal in verband met genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en daarmee verband houdende strafbare feiten, P.b. 31 mei 2022, L148/5.