Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Veroordeling na verkeersongeval leidt niet langer tot beroepsverbod voor bewakingsagenten en gemeenschapswachten

Nieuws - 31/05/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Wie ooit veroordeeld werd voor feiten van onopzettelijke slagen of verwondingen als gevolg van een verkeersongeval, kan voortaan toch aan de slag als bewakingsagent of gemeenschapswacht.
Tot nog toe werd aan personen met dergelijke veroordeling op hun naam systematisch de toegang geweigerd tot de sector private en bijzondere veiligheid en een functie als gemeenschapswacht. Maar de wetgever beslist nu om de toegangsvoorwaarden te versoepelen ‘omdat dit type misdrijf onopzettelijk wordt gepleegd naar aanleiding van een verkeersongeval en dat niet noodzakelijk betekent dat de betrokkene niet over het geschikte profiel beschikt voor het uitoefenen van activiteiten van private veiligheid of een functie als gemeenschapswacht’.
Toegangsvoorwaarden private en bijzondere veiligheid
De Wet Private en Bijzondere Veiligheid van 2 oktober 2017 bepaalt dat personen die een functie binnen de sector van de private en bijzondere veiligheid uitoefenen, niet veroordeeld mogen zijn tot een correctionele of criminele straf, zelfs niet met uitstel. De enige uitzondering hierop zijn ‘veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie op het wegverkeer’.
Die uitzondering geldt echter niet voor veroordelingen wegens feiten van onopzettelijke slagen of verwondingen als gevolg van een verkeersongeval. De onopzettelijke slagen of verwondingen die tijdens een verkeersongeval worden veroorzaakt vormen immers geen inbreuken op de wetgeving betreffende de politie op het wegverkeer maar inbreuken op het Strafwetboek (art. 420, tweede lid Strafwetboek).
Op basis van de huidige regels wordt aan personen met dergelijke veroordeling systematisch de toegang tot de sector geweigerd, gelet op het gegeven dat de opgelopen straffen voor dit soort feiten van nature correctioneel zijn.
Maar dit type misdrijf wordt onopzettelijk gepleegd naar aanleiding van een verkeersongeval, en houdt volgens de wetgever niet noodzakelijk in dat betrokkene niet over het geschikte profiel beschikt voor het uitoefenen van activiteiten van private veiligheid. De wetgever creëert daarom een bijkomende uitzondering op de voorwaarde van afwezigheid van een veroordeling tot een correctionele of criminele straf voor veroordelingen zoals bedoeld in artikel 420, tweede lid van het Strafwetboek.
Toegangsvoorwaarden gemeenschapswachten
De Wet op de Gemeenschapswachten van 15 mei 2007 wordt op een gelijkaardige manier gewijzigd.
Deze wet stelt dat de gemeenschapswachten, gemeenschapswachtenvaststellers en de gemeenteambtenaren belast met de leiding van een dienst gemeenschapswachten niet veroordeeld mogen zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een autonome probatiestraf, een werkstraf, een straf onder elektronisch toezicht of gevangenisstraf. Met ook hier een uitzondering voor veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer. Naar analogie met de wijziging voor de sector van de private en bijzondere veiligheid, voorziet de wetgever ook hier een bijkomende uitzondering wanneer de feiten waarvoor de betrokkene werd veroordeeld onopzettelijke slagen of verwondingen naar aanleiding van een verkeersincident betreffen.
In werking: 6 juni 2022 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron:  5 MEI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet,BS 27 mei 2022, bl. 45006.