Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Belgisch-Marokkaans samenwerkingsverdrag in strijd tegen georganiseerde criminaliteit en terrorisme treedt in werking op 1 juni

Nieuws - 25/05/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Op 1 juni 2022 treedt het Belgisch-Marokkaans samenwerkingsverdrag in strijd tegen georganiseerde criminaliteit en terrorisme in werking.
Met deze overeenkomst, die dateert van 18 februari 2014, engageren beide landen zich om zo ruim mogelijk samen te werken en wederzijdse bijstand te verlenen bij de bestrijding van
georganiseerde criminaliteit;
terreur;
drugshandel;
illegale immigratie en mensenhandel;
illegale wapenhandel;
handel in valse documenten;
economische en financiële misdrijven;
cybercriminaliteit;
de opsporing van verdwenen personen;
de identificatie van niet-geïdentificeerde lijken; en
de opsporing van gestolen, verdwenen of verduisterde voorwerpen.
In de eerste plaats door systematisch informatie uit te wisselen, maar ook door elkaar logistieke, technische en wetenschappelijke bijstand te verlenen, ervaringen en goede praktijken te delen, samen te werken op het vlak van opleidingen en elkaar hulp te bieden bij de voorbereiding en uitvoering van rechtshulpverzoeken.
Het samenwerkingsverdrag bepaalt hoe, wanneer en onder welke voorwaarden de samenwerking verloopt. Zo gaat heel wat aandacht naar de bescherming van persoonsgegevens.
In werking: 1 juni 2022. De federale wetgever stemde al op 26 mei 2016 in met de tekst van het samenwerkingsverdrag, maar het verdrag kon pas in werking treden na het beëindigen van de parlementaire ratificatieprocedures in beide landen.
De overeenkomst geldt voor onbeperkte tijd. Maar zowel België als Marokko kan de overeenkomst op ieder moment, via een diplomatiek schrijven, opzeggen. De opzegging zal uitwerking hebben 6 maanden na ontvangst van de betekening ervan.

Bron:  26 MEI 2016. - Wet houdende instemming met het Samenwerkingsverdrag tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Koninkrijk Marokko inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme, opgemaakt te Brussel op 18 februari 2014,BS 20 mei 2022, bl. 43788.