Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaanderen verbiedt elektrische halsbanden voor honden en katten

Nieuws - 16/05/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 januari 2027 is het in het Vlaams gewest verboden om een hond of een kat een halsband te laten dragen die elektrische prikkels toedient, tenzij het gaat om een elektrische halsband die gekoppeld is aan een onzichtbare omheining. Ook het verhandelen van deze halsbanden is vanaf 2027 verboden. De Vlaamse decreetgever voegt het verbod toe aan de Vlaamse Dierenwelzijnswet.
Verbod op trainingsapparaten met afstandsbediening en antiblafhalsbanden
Uit de parlementaire stukken bij het wijzigingsdecreet blijkt dat het verbod geldt voor de trainingsapparaten met afstandsbediening én voor de antiblafhalsbanden. Bij het eerste type van halsband dient een persoon met een afstandsbediening een elektrische schok toe om een specifiek gedrag te stoppen of aan te leren. Bij het tweede type van halsband dient de halsband automatisch een elektrische prikkel toe als het dier blaft.
Uitzondering voor elektrische halsband gekoppeld aan onzichtbare omheining
De halsband gekoppeld aan een onzichtbare omheining valt niet onder het verbod. Hierbij wordt een gebied afgebakend met een ondergrondse omheining. Als het dier de omheining nadert, dient de halsband automatisch een elektrische prikkel toe. Het dier kan de elektrische prikkel dus voorspellen en controleren waardoor het welzijnsrisico beperkt is.
Niet voor andere gezelschapsdieren
Het verbod is alleen van toepassing op honden en katten. Het geldt (voorlopig) niet voor andere gezelschapsdieren.
Ook in andere Europese landen
Vlaanderen volgt met het verbod het voorbeeld van andere Europese landen zoals Oostenrijk, Denemarken, Finland, Duitsland, Noorwegen, Slovenië, delen van het Verenigd Koninkrijk, Zweden en recent ook Nederland die reeds een verbod of beperkingen op het gebruik van elektrische halsbanden hebben ingesteld.
Definitie interventiehond
De Vlaamse decreetgever maakt van de gelegenheid gebruik om de Dierenwelzijnswet ook op enkele andere punten aan te passen. Zo wordt onder meer de definitie van ‘interventiehond’ uitgebreid.
Een interventiehond is een hond die getraind is of getraind wordt om te worden ingezet door het leger, de politie of ondernemingen of diensten die vergund zijn onder de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Aan deze opsomming worden “de operationele diensten van de civiele veiligheid” toegevoegd. Deze wijziging treedt in werking op de dag dat artikel 2, 2°, van het Vlaams decreet van 2 april 2021 tot wijziging van artikel 3, 5 en 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren in werking treedt. Dat decreet creëert een specifiek regelgevend kader voor verkopers van interventiehonden in de Dierenwelzijnswet. De tekst is momenteel nog niet in werking getreden. De Vlaamse regering moet die datum nog bepalen in een uitvoeringsbesluit.

Bron:  22 APRIL 2022. - Decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en het decreet van 13 juli 2018 tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren in het kader van de zesde staatshervorming,BS 12 mei 2022, bl. 42380.

Extra informatie:
- Geraakte artikels
Vlaamse Dierenwelzijnswet, art.4.