Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Hoge Raad voor de Justitie komt met standaardprofiel voor functie van ‘Procureur voor de Verkeersveiligheid’

Nieuws - 03/05/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Hoge Raad voor de Justitie heeft een standaardprofiel opgesteld voor de functie van ‘Procureur voor de Verkeersveiligheid’. De man of vrouw binnen deze justitiële topfunctie zal de leiding hebben over het gloednieuwe nationale ‘Parket voor de Verkeersveiligheid’.
De functie van ‘Procureur voor de Verkeersveiligheid’ is dus volledig nieuw voor ons land. Het functieprofiel is dan ook opgesteld op basis van informatie uit de (voorbereidende) wetgeving en verwachtingen.
Parket voor de Verkeersveiligheid
Het Parket voor de Verkeersveiligheid kreeg een plaats in het Gerechtelijk Wetboek via de Verkeersveiligheidswet van 23 december 2021. De wetgever omschrijft – onder meer in het nieuwe artikel 150/1 Ger. W. -de organisatie van het nieuwe parket en diens bevoegdheden.
Het parket wordt belast met de eenvormige administratieve opvolging van verkeersboetes die onmiddellijk worden geïnd of waarvoor een minnelijke schikking wordt getroffen. Taken die daarbij horen zijn onder meer de behandeling van betwistingen op feiten, het beheer van dossiers over inbreuken op artikel 67ter van de Wegverkeerswet en correctie van onvolledige documenten.
Het nieuwe parket zal onder leiding staan van een tweetalige Procureur voor de Verkeersveiligheid met 2 substituten (één voor elke taalregio). De Hoge Raad voor de Justitie heeft nu een standaardprofiel vastgelegd voor de functie van ‘Procureur voor de Verkeersveiligheid’. Justitie kan dus gericht op zoek naar de geschikte man of vrouw voor deze topfunctie.
Standaardprofiel Procureur voor de Verkeersveiligheid
De procureur zal als eindverantwoordelijke instaan voor ‘het leiden, organiseren en coördineren van de werking van het Parket voor de Verkeersveiligheid in al zijn aspecten:
strafrechtelijk verkeersveiligheidsbeleid;
financieel en logistiek beheer;
management m.b.t. diverse domeinen (HT, werkprocessen, kennis, kwaliteit, communicatie, enz.);
vertegenwoordiging, samenwerkingsverbanden enz.
Om de wettelijke opdrachten ervan (kerntaken) op een hoogstaande kwalitatieve wijze uit te voeren, rekening houdend met de termen/doelstellingen van de beheersovereenkomst en de richtlijnen van het College van het Openbaar Ministerie en van het College van Procureurs-generaal.
De Hoge Raad voor de Justitie omschrijft in detail de kernresultaatsgebieden als procureur voor de verkeersveiligheid, als korpschef-beheerder, als leidinggevende en als vertegenwoordiger van het ambt. Ook de netwerkelementen staan in het standaardprofiel. Op die manier wordt duidelijk van wie de procureur informatie zal krijgen, aan wie hij of zij informatie zal verschaffen en in welke vorm dat zal gebeuren. De positie van de procureur wordt geduid binnen een organigram. De Hoge Raad besluit het profile met een overzicht van de verwachte expertise en de vereiste competenties.

Bron:  Standaardprofiel voor de functie van procureur voor de verkeersveiligheid (1) (art. 1 van het koninklijk besluit van 29 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen),BS 28 april 2022, bl. 39436.