Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Lokale politie krijgt NAVAP-compensatie voor 2022

Nieuws - 03/05/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De politiezones kunnen ook voor het jaar 2022 rekenen op subsidies om de meerkosten te dekken die de NAVAP-regeling met zich meebrengt. De aanvraag- en toekenningsprocedure is dezelfde als voor de NAVAP-compensatie van 2021.
De financiële steun bestaat uit de reële kost (wachtgeld, met inbegrip van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage) van de personeelsleden die de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering opnemen. Het gaat om een trimestriële terugbetaling.
De zones moeten hun aanvragen, samen met de bewijsstukken, per afgesloten trimester aan de DGR/DRP-DPP (dienst personeelsbeheer van de directie van het personeel van de federale politie) bezorgen.
Voor het laatste kwartaal gebeurt de terugbetaling voor de periode oktober-november in de loop van de maand december. Aanvragen hiervoor moeten uiterlijk op 10 december 2022 worden doorgestuurd. De zones moeten dan ook de ramingen van de maand december doorgeven. Die ramingen moeten voor 29 december 2022 worden bevestigd. De terugbetaling voor de maand december wordt uitgevoerd voor het einde van de maand januari 2023.
Iedere nieuwe vraag tot toekenning van de subsidie dat wordt ingediend na 10 december, wordt als nietig beschouwd.
De totale subsidie-enveloppe voor 2022 wordt niet bekendgemaakt in het KB van 9 maart 2022 maar zou 40,8 miljoen euro bedragen.
Het KB van 9 maart 2022 heeft retroactief uitwerking vanaf 1 januari 2022.

Bron:  9 MAART 2022. - Koninklijk besluit houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor het jaar 2022,BS 28 april 2022, bl. 39340.