Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Europees Terrorismepreventieverdrag op 1 mei in werking voor België

Nieuws - 25/04/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Op 1 mei 2022 treedt het ‘Verdrag van de Raad van Europa van 16 mei 2015 ter voorkoming van terrorisme’ in werking voor ons land. In dit terrorismepreventieverdrag engageren de staten zich om het publiekelijk uitlokken van terroristische misdrijven, het rekruteren voor terrorisme en het trainen voor terrorisme strafbaar te stellen.
De inwerkingtreding volgt 10 dagen na publicatie van de federale instemmingstekst in het Belgisch Staatsblad. Het bewuste verdrag is voor ons land een gemengd verdrag waarvoor de federale overheid en de Gemeenschappen bevoegd zijn. Het was dus wachten op de publicatie van alle instemmingsakten vooraleer het verdrag voor België van kracht kon worden. Met de federale instemmingswet van 11 augustus 2017, het Vlaamse instemmingsdecreet van 15 maart 2019, het instemmingsdecreet van de Franse Gemeenschap van 25 april 2019, het instemmingsdecreet van de Duitstalige Gemeenschap van 20 september 2021 en de instemmingsordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 2 juli 2020 is de cirkel helemaal rond. Een must ook in aanloop van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Riga op 22 oktober 2015.
Het verdrag viseert de terroristische misdrijven die vermeld worden in de internationale verdragen die uitvoering geven aan het VN-verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme. Zoals vliegtuigkapingen, gijzelnemingen, aanslagen tegen diplomaten, nucleair terrorisme, enz. De tekst dwingt de staten op een preventiebeleid te voeren om terreur te voorkomen en verstevigt de samenwerking, zowel op preventie- als op justitieel vlak. Met tot slot de verplichting om slachtoffers van terreur te vergoeden.
België heeft het verdrag op 16 januari 2006 ondertekend. In de 16 jaar sinds die ondertekening zijn in ons land reeds tal van terreurmaatregelen ingevoerd waardoor onze regelgeving al grotendeels overeenstemt met de verdragsbepalingen. Zo zorgt de verdragstekst voor de expliciete strafbaarstelling van activiteiten die kunnen leiden tot terrorisme (o.a. publieke provocatie en het werven en trainen van terroristen). Iets wat België al in 2013 heeft geregeld. Via de wet van 18 februari 2013) zijn de openbare aanzetting tot het plegen van een terroristische daad, de rekrutering voor terrorisme en de terrorisme-opleiding immers strafbaar in ons land. Daarnaast creëert het verdrag een sterker kader voor nationale en internationale samenwerking om bovenstaande strafbare feiten te voorkomen op internationaal niveau. Met onder meer duidelijke afspraken over de uitlevering van verdachten. Ook hier zit onze wetgeving al voor een groot stuk op de rails.
In werking: 1 mei 2022 (verdrag én federale instemmingswet van 11 augustus 2017).

Bron:  11 AUGUSTUS 2017. - Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005,BS 21 april 2022, bl. 37379.