Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Omzendbrief legt uittreksel strafregister op voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Nieuws - 12/04/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Raad van de Europese Unie besloot op 4 maart 2022 dat de vluchtelingen als gevolg van het gewapend conflict in Oekraïne het statuut van tijdelijke bescherming krijgen in de EU-lidstaten. Om te voorkomen dat de vluchtelingen die zich in een kwetsbare positie bevinden het slachtoffer worden van uitbuiting of mensenhandel, bepaalt een nieuwe omzendbrief een kader voor de opvangplaatsen bij particulieren. Zo zullen de kandidaat-huisvesters die opvang willen voorzien, een uittreksel uit hun strafregister moeten voorleggen.
Om ernstige risico’s voor de veiligheid van de opgevangen vluchtelingen te voorkomen, moet elke persoon die zich kandidaat stelt als opvangplek, een uittreksel uit het strafregister bezorgen aan de gemeente. De persoon kan ook een machtiging geven om het strafregister rechtstreeks in te kijken.
Wie op het uittreksel nog niet uitgewiste wanbedrijven of misdaden heeft staan die tot 1 van de volgende categorieën behoren, wordt afgewezen:
Artikel 322 tot en met 331bis Strafwetboek (aanslagen op personen of op eigendommen en criminele organisatie, bedreigingen met of valse inlichtingen;
Artikel 347bis Strafwetboek (nemen van gijzelaars);
Artikelen 361 tot en met 363 Strafwetboek (verhinderen of vernietigen van het bewijs van de burgerlijke staat van kinderen);
Artikelen 371/1 tot en met 389 Strafwetboek (voyeurisme, niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, bederf van de jeugd en prostitutie, openbare schennis van de goede zeden, …)
Artikelen 391quater tot en met 442quater Strafwetboek (slagen en verwondingen, mensenhandel, misbruik van de zwakke toestand van personen, …)
Artikelen 454 tot en met 457 Strafwetboek;
de bepalingen betreffende de bescherming van minderjarigen.
Ook voor kandidaturen die al voor de datum van de omzendbrief werden ingediend of voor opvang die al loopt moet er een uittreksel worden binnengebracht.
Daarnaast zien de politiediensten toe op de veiligheid van de opgevangen Oekraïense vluchtelingen. Ze voeren onderzoek naar bovengenoemde feiten. Een gerichte steekproefcontrole kan worden uitgevoerd wanneer er redelijke aanwijzingen zijn dat een kandidaat-huisvester, een kandidaat-gastfamilie of één van de meerderjarige leden ervan een risico kunnen vormen voor de veiligheid van personen.
Tot slot zien de regionale overheden en gemeenten erop toe dat de accommodaties voldoen aan de veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en/of uitrustingsnormen.

Bron:  18 MAART 2022. - Omzendbrief betreffende de controle van de kandidaat-huisvesters van personen die vluchten voor het gewapend conflict in Oekraïne,BS 8 april 2022, p. 29249.