Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Ook noodplanningscoördinatoren en bestuurders gedetineerdenvervoer mogen voortaan prioritair rijden

Nieuws - 31/03/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 8 april 2022 moeten ‘noodplanningscoördinatoren’ en ‘bestuurders van voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van gedetineerden’ de Wegcode niet naleven wanneer ze een dringende opdracht uitvoeren, op enkele specifieke bepalingen na.
De federale regering wijzigt hiervoor artikel 37.5 van de Wegcode. Dat artikel bevat de lijst van bestuurders van prioritaire voertuigen die de bepalingen van de Wegcode bij een dringende opdracht niet hoeven na te leven, op enkele specifieke artikelen na.
Op die lijst staan nu bijvoorbeeld al de bestuurders van voertuigen voor dringende medische hulpverlening, bestuurders van brandweervoertuigen, de politie (lokaal en federaal), de militaire politie en de veldwachters. Wanneer zij een dringende opdracht uitvoeren, zijn er slechts een aantal artikelen uit de Wegcode waar ze zich aan moeten houden. Denk aan artikel 4 (de bevelen van bevoegde personen), artikel 8.4 (het verbod op gsm-gebruik achter het stuur), artikel 20 (verkeer op spoorwegen en overwegen) en artikel 35 (verplichtingen m.b.t. veiligheidsgordels).
Omdat het voor noodplanningscoördinatoren cruciaal is dat ze snel ter plaatse kunnen zijn wanneer er zich een ernstig incident heeft voorgedaan zoals een ontploffing of een zwaar verkeersongeval met veel slachtoffers, voegt de federale regering hen aan de lijst toe. Ook bestuurders van voertuigen gebruikt voor gedetineerden staan voortaan op de lijst. De federale regering doelt daarmee op bestuurders van voertuigen van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie (DG EPI) wanneer die voertuigen gebruikt worden voor vervoer van gedetineerden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de overdracht van verdachten van terroristische aanslagen naar de zitting. De regering gebruikt evenwel geen specificaties in de Wegcode zelf en houdt het bij ‘een bestuurder van een voertuig gebruikt voor het Vervoer van gedetineerden’.
Aanvulling KB Technisch Reglement auto’s en moto’s
De federale regering maakt van de gelegenheid gebruikt om het KB Technisch Reglement auto’s en het KB Technisch Reglement moto's aan te vullen. Zo wordt de notie ‘minister van Verkeerswezen’ vervangen door ‘minister bevoegd voor Wegverkeer of zijn gemachtigde’ in artikel 28, §2, 1°, c ‘bijzondere lichten’ van het KB Technisch Reglement auto’s. Dat artikel machtigt voortaan de minister bevoegd voor Wegverkeer (of zijn gemachtigde) om andere voertuigen (dan diegene die reeds zijn opgesomd) bestemd voor een openbare dienst uitzonderlijk de toelating te geven zich uit te rusten met één of meerdere blauwe knipperlichten of met een oranje-geel knipperlicht. Een gelijkaardige wijziging is er onder meer ook in artikel 43 §2, 3°van het KB Technisch Reglement auto’s m.b.t. de prioritaire signalisatie (blauw licht en speciale geluidshoorn) en in artikel 13.3 §4 van het KB Technisch Reglement moto’s m.b.t. de machtiging aan de minister bevoegd voor Wegverkeer (of zijn gemachtigde) om andere voertuigen (dan diegene die reeds zijn opgesomd) bestemd voor een openbare dienst, uit te rusten met speciale lichten en reflectoren
In werking: 8 april 2022 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron:  9 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen en het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,BS 29 maart 2022, bl. 25530. h

Extra informatie:
- Geraakte artikels
Wegcode, art. 37.5.