Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Pensioenlast lokale besturen en politiezones: basisbijdragevoet ook in 2023 gemilderd door inzet reserves

Nieuws - 22/03/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Ook in 2023 zullen de ‘plaatselijke besturen ex-pool 1’ minder pensioenbijdragen moeten storten aan het Gesolidariseerd Pensioenfonds voor de Provinciale en Plaatselijke Besturen. Net als de 5 voorbije jaren genieten ze een korting van 3% op de wettelijke basispensioenbijdrage door een injectie vanuit het Reservefonds.
Bijdrage opgetrokken tot 44%
Het percentage dat het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de Provinciale en Plaatselijke Besturen hanteert voor de berekening van de basisbijdragen die de lokale besturen en politiezones moeten betalen, stijgt in 2023 tot 44%. Voor 2022 was dit nog 43%. Het percentage klimt dus nog wat verder omhoog, maar dat is volgens de federale regering nodig om de uitbetaling van de pensioenlasten te kunnen blijven dragen.
Inzet opgebouwde reserves
Voor de "de besturen van ex-pool 1" wordt de basisbijdragevoet intussen al een aantal jaar gemilderd door de inzet van reserves. Voor 2016 en 2017 was dat telkens met 3,5%. Van 2018 tot en met 2022 met 3%. De korting wordt nu doorgetrokken naar 2023. Ook voor dat jaar gaat het om 3%, waardoor de bijdrage in de praktijk geen 44, maar ‘slechts’ 41% bedraagt.
Hoe komt dat nu?
De kosten van de korting worden gedragen door het Reservefonds van het Gesolidariseerd Pensioenfonds. Daarin zitten de reserves die de besturen hebben opgebouwd die vroeger (voor de grote hervorming van de pensioenfinanciering eind 2011) waren aangesloten bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel.
Dat geld wordt nu exclusief gebruikt om hun (de zogenaamde ex-pool 1 besturen) pensioenlasten te milderen. Door de korting verminderen de middelen van het Reservefonds met ongeveer 42 miljoen euro per jaar.
In werking: 1 januari 2023.

Bron:  9 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering voor het jaar 2023 van artikel 16, eerste lid, 2), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen,BS 18 maart 2022, bl. 21729.