Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Regelgeving ‘designerdrugs’ krijgt update

Nieuws - 14/01/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Het ‘KB verdovende middelen en psychotrope stoffen van 6 september 2017’ – het kader waarmee België de strijd aanbindt met zogenaamde ‘designerdrugs’ - krijgt een grondige update. Hierbij zorgt de federale regering in de eerste plaats voor de implementatie van een aantal nieuwe Europese en internationale regels zoals Richtlijn 2020/1687 waarmee de nieuwe psychoactieve stof ‘isotonitazeen’ werd opgenomen in de definitie van ‘drug’. Daarnaast zijn er tal van kleinere aanpassingen aan de verschillende vergunningsprocedures en noteren we versoepelingen voor het verbouwen van de cannabisplant. De meeste wijzigingen gelden al vanaf 22 januari 2022. Een aantal bepalingen treedt pas in april in werking.
Isotonitazeen beschouwd als drug
De federale regering zorgt voor de omzetting van de ‘Gedelegeerde Richtlijn 2020/1687’. Met die richtlijn neemt Europa de nieuwe psychoactieve stof “N,N diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)fenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazool1-ethanamine”, kortweg ‘isotonitazeen’, op in de definitie van 'drug'.
Isotonitazeen is een synthetisch opioïde analgeticum dat nauw verwant is aan de stoffen etonitazeen en clonitazeen, die beide aan internationale controlemaatregelen zijn onderworpen. De stof wordt voornamelijk online verkocht in detailhandels- en groothandelshoeveelheden in de vorm van poeder of als neusspray.
Sinds 2019 wordt de stof ook aangetroffen in de EU. Intussen zijn er al een aantal lidstaten die isotonitazeen onderwerpen aan controlemaatregelen op grond van hun nationale drugswetgeving. Om de controle te vergroten, heeft Europa in september 2020 beslist om de stof op te nemen in de definitie van ‘drug’ waardoor isotonitazeen onderworpen is aan de strafrechtelijke bepalingen van het Unierecht m.b.t. illegale drugshandel (Kaderbesluit 2004/757/JBZ). Richtlijn 2020/1687 is al in december 2020 in werking getreden, maar de lidstaten hadden tijd tot 3 juni 2021 om de nodige omzettingsstappen te zetten. Met het huidige implementatiebesluit komt België (laattijdig) tegemoet aan die vereiste.
Cannabis
Het verbouwen van de cannabisplant is voortaan toegestaan voor zover dit gebeurt volgens de voorwaarden van EU-verordening 1307/2013 m.b.t. het gemeenschappelijk landbouwbeleid (voluit: ‘Verordening 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad’). Het gaat hierbij om het verbouwen van cannabis met een THC-gehalte lager dan of gelijk aan 0,2% (hennep) in volle grond (dus niet in potten). Landbouwers die hennep willen verbouwen, moeten daarvoor toestemming krijgen van de regionale overheid. In Vlaanderen kunnen ze hun aanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij.
Nieuwe stoffen op classificatielijsten van middelen
Het wijzigingsKB zet een aantal nieuwe stoffen op de zogenaamde ‘classificatielijsten van middelen’. Het gaat om stoffen die door de Commissie voor de verdovende middelen van de Verenigde Naties zijn toegevoegd aan tabel I bij het ‘Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, en Bijlagen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961’ en aan ‘tabel I, tabel II en tabel IV bij het Verdrag inzake psychotrope stoffen en de Bijlagen, opgemaakt te Wenen op 21 februari 1971’.
De wijzigingen hebben betrekking op volgende bijlagen bij het KB verdovende middelen en psychotrope stoffen:
Bijlage IA. “Yellow list”: stoffen tabel I opgenomen bij het verdrag van 1961;
Bijlage IIAen IIB. “Green list”: stoffen tabel I en II opgenomen bij het verdrag van 1971;
Bijlage III. Lijsten III (deels) en IV van de “Green list”: stoffen opgenomen bij het verdrag van 1971;
Vergunningsprocedures
Tot slot zijn er diverse wijzigingen aan de procedures voor het verlenen van de activiteiten- en eindgebruikersvergunning, de invoervergunning, de uitvoervergunning en de particulierenvergunning.
In werking: 23 januari 2022 (mits uitzonderingen)

Bron:  27 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2017 houdende regeling van verdovende middelen en psychotrope stoffen,BS 12 januari 2022, bl. 1023.