Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Aanscherping handhaving verkeersveiligheid door oprichting nationaal parket

Nieuws - 04/01/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De wet van 30 december 2021 roept een nieuwe gerechtelijke instantie in het leven: het nationaal parket voor de verkeersveiligheid. Het nieuwe nationale parket voor de verkeersveiligheid zal in Brussel zijn gevestigd want het is bevoegd voor de drie gewesten van het land.
Eenvormige administratieve opvolging van verkeersboetes
Het nieuwe parket voor de verkeersveiligheid wordt geleid door een tweetalige procureur belast met verkeersveiligheid met twee substituten, een Nederlandstalige en een Franstalige (nieuw artikel 150/1 van het Gerechtelijk Wetboek).

De bevoegdheden van het nationaal parket voor de verkeersveiligheid worden uitvoerig omschreven in het nieuwe artikel 150/2 van het Gerechtelijk Wetboek. Het parket is belast met de eenvormige administratieve opvolging van verkeersboetes die onmiddellijk worden geïnd of waarvoor een minnelijke schikking wordt getroffen.
 
Concreet zal het parket voor de verkeersveiligheid onder meer de volgende taken uitvoeren:
Behandeling van betwistingen op feiten;
Beheer van dossiers over inbreuken op artikel 67ter van de wegverkeerswet (wanneer de rechtspersoon de identiteit van de bestuurder die het voertuig op het tijdstip van de overtreding bestuurde niet of te laat meedeelt);
Beheer van gevallen waarin de bestuurder in overtreding buiten de Europese Unie verblijft;
Verbetering van onvolledige documenten die niet konden worden afgedrukt;
Uitvoering van verzoeken tot (terug)betaling die niet automatisch konden worden verricht;
Administratieve afhandeling van dossiers waarin een buitenlandse overheid een financiële sanctie (vergelijkbaar met een geldboete) oplegt aan een inwoner van België die in het buitenland een verkeersovertreding heeft begaan zonder de boete te betalen.
Bevoegdheidsverdeling
De bestaande politieparketten blijven bevoegd voor hun eigen strafrechtelijk beleid op het gebied van verkeersveiligheid.

Aangelegenheden in verband met rijbewijzen (bijvoorbeeld verval van het recht tot sturen) en verkeersongevallen zullen onder de bevoegdheid van het huidige politieparket blijven vallen. Hetzelfde geldt voor zwaardere overtredingen zoals overdreven snelheid, rijden onder invloed van alcohol of drugs, door het rode licht rijden bij een spoorwegovergang, enz.

Inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de procureur des Konings of de arbeidsauditeur respectievelijk de procureur-generaal, en de procureur voor de verkeersveiligheid betreffende de uitoefening van de strafvordering kunnen geen nietigheden worden opgeworpen.

Bron:  23 december 2021 – Wet tot invoering van het parket voor de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en justitie,BS, 30 december 2021.