Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Terugkommoment binnen Vlaamse rijopleiding B: vanaf 2022 nieuw model voor attesten, getuigschriften en pv's

Nieuws - 21/12/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 januari 2022 neemt Vlaanderen nieuwe attesten, getuigschriften en processen-verbaal in gebruik voor het terugkommoment binnen de rijopleiding B. Veel inhoudelijk verschil is er niet met de huidige versies. Maar in tegenstelling tot vandaag zijn alle modellen vastgelegd door de Vlaamse minister voor Mobiliteit.
Ze maken dus geen deel meer uit van het regeringsbesluit van 28 september 2018. Dat mocht eigenlijk ook niet. Formulieren of modellen van formulieren mogen – krachtens een beslissing van de Vlaamse regering van 5 mei 2006 – niet langer als reglementaire bijlagen bij een regelgevende tekst worden gevoegd. De Vlaamse regering heeft de modellen daarom eerder dit jaar, met een besluit van 3 september 2021, uit het besluit van 28 september 2018 gehaald en de minister gemachtigd om de modellen bij MB vast te stellen. De 4 attesten van uitstel van het terugkommoment waren al bij MB van 21 december 2018 vastgelegd, maar zijn voor de duidelijkheid opgenomen in het huidige MB. De oude tekst wordt opgeheven.
Concreet legt minister Peeters legt in haar nieuwe besluit volgende modellen vast:
het model van het attest van deelname aan het terugkommoment;
het model van het attest tot aanvraag van uitstel van het terugkommoment om medische redenen;
het model van het attest tot aanvraag van uitstel van het terugkommoment vanwege vrijheidsbeneming;
het model van het attest tot aanvraag van uitstel van het terugkommoment vanwege beroep of dienst in het buitenland;
het model van het attest tot aanvraag van uitstel van het terugkommoment vanwege studie in het buitenland;
het model van het getuigschrift van de basisopleiding;
het model van het getuigschrift van de bijkomende opleiding;
het model van het proces-verbaal.
In werking: 1 januari 2022.

Bron:  13 NOVEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van documenten ter uitvoering van artikel 5, artikel 6, derde lid, artikel 37, eerste en tweede lid, en artikel 55/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B,BS 16 december 2021, bl. 120823.