Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Omzendbrief GPI 98: bijzondere verlofregeling voor politiepersoneel geleidelijk afgebouwd

Nieuws - 14/12/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Politiepersoneel kan zijn niet opgenomen vakantiedagen van 2021 nog opnemen tot en met 31 december 2022. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden voorziet daarmee net dezelfde bijzondere verlofregeling als voor het niet opgenomen verlof van 2020. Maar de komende 2 jaar zullen de versoepelingen stapsgewijs worden afgebouwd.
Bijzondere verlofregeling door coronawerkdruk
Door de coronapandemie ligt de werkdruk bij de politiediensten erg hoog en is het moeilijk om vakantiedagen tegen de normale deadline op te nemen. Volgens het RPPol is politiepersoneel verplicht zijn jaarlijks vakantieverlof op te nemen voor 1 april van het volgende kalenderjaar. Voor dit jaar zou dat dus 1 april 2022 zijn. Maar voor velen is die datum niet haalbaar. Op basis van Omzendbrief GPI 98 mogen ze hun niet opgenomen verlofdagen daarom opnemen tot en met 31 december 2022. Een regeling die ook al van toepassing was voor de niet opgenomen verlofdagen van 2020. Die mogen op basis van Omzendbrief GPI 96 opgenomen worden tot en met 31 december 2021.
Geleidelijk weer naar normale verlofregeling
Maar de minister wil wel geleidelijk terug overstappen naar het normale systeem. In omzendbrief GPI 98 voorziet ze daarom in een overgangsregeling voor de jaren 2022 en 2023:
het niet opgenomen jaarlijks vakantieverlof van 2022 kan worden opgenomen tot en met 31 augustus 2023;
het niet opgenomen jaarlijks vakantieverlof van 2023 kan worden opgenomen tot en met 30 april van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarvoor het verlof is toegekend.
Bedoeling is dus dat de situatie nadien weer normaliseert en dat het politiepersoneel hun niet opgenomen jaarlijks vakantieverlof van 2024 opneemt vóór 1 april 2025.
De bijzondere verlofregeling voor de jaren 2022 en 2023 geldt wel ‘behoudens uitzonderlijke omstandigheden’. Bovendien vraagt de minister aan de leidinggevenden om erop toe te zien dat verlofdagen niet onbeperkt worden opgespaard. Een minimum aan verlof op regelmatige tijdstippen is een must voor het welzijn van de politiemensen.
Aparte regel bij moederschapsverlof, ziekte of weigering tijdens overdrachtsperiode
De minister legt nog een specifieke uitzondering vast voor personeelsleden die hun jaarlijks vakantieverlof van 2021 niet hebben kunnen opnemen door een weigering, door moederschapsverlof of ziekte tijdens de overdrachtsperiode (1 januari 2022 tot en met 31 december 2022). Zij kunnen die dagen opnemen tot en met 31 maart 2023.
Reglementaire feestdagen en vervangende verlofdagen 2022
Omzendbrief GPI 98 bevat tot slot de algemene verlofkalender voor 2022. Volgend jaar zijn er
2 reglementaire feestdagen. Bij de federale politie is het de commissaris-generaal die beide dagen toekent. Ze worden toegevoegd aan de verloffiche van 2022. Het personeel kan de dagen opnemen onder dezelfde voorwaarden als het jaarlijks vakantieverlof. Bij de lokale politie beslist de korpschef wat er met de 2 dagen gebeurt: ofwel voegt hij ze toe aan de verloffiche van 2022; ofwel legt hij ze vast op bepaalde data; ofwel voegt hij één dag toe aan de verloffiche en legt hij de andere dag vast op een bepaalde datum;
3 vervangende verlofdagen. Twee daarvan liggen vast op 27 mei en 31 oktober 2022, zodat 2 brugdagen gecreëerd worden. De resterende derde dag wordt aan de verloffiche toegevoegd en kan worden genomen onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantieverloven. De korpschefs van de lokale politie kunnen hiervan afwijken als ze op 27 mei of 31 oktober al een reglementaire feestdag hebben vastgelegd.

Bron:  1 DECEMBER 2021. - Omzendbrief GPI 98 betreffende de overdracht van verloven van 2021 en de toekenning van sommige verloven in 2022,BS 9 december 2021, bl. 117908.